Nye registreringer

 • Økonomirapportering i prosjekter - En kvantitativ undersøkelse av årsaker til at prosjekter mister kontroll over økonomirapportering, og må foreta nedskrivninger av resultat sent i gjennomføringsfasen 

  Salmon, Martin Haugan (Master thesis, 2023)
  Økonomirapportering i byggeprosjekter er sammensatt og ofte preget av mye usikkerhet, spesielt i store og komplekse prosjekter. I mange byggeprosjekter rapporteres resultat som kalkulert, helt frem til slutten av prosjektet ...
 • Indre motivasjons innvirkning på jobbtilfredshet En kvantitativ studie med bruk av selvbestemmelsesteori 

  Riska, Karen Blixhavn; Hoi, Sue Man (Master thesis, 2023)
  Sammendrag I denne oppgaven har vi sett på hva som påvirker den ansattes indre motivasjon, og hvordan dette påvirker synet på ledelsen og bedriften den ansatte jobber i. Problemstillingen som ble valgt for denne ...
 • Indre motivasjons innvirkning på jobbtilfredshet En kvantitativ studie med bruk av selvbestemmelsesteori 

  Hoi, Sue Man; Riska, Karen Blixhavn (Master thesis, 2023)
  Sammendrag I denne oppgaven har vi sett på hva som påvirker den ansattes indre motivasjon, og hvordan dette påvirker synet på ledelsen og bedriften den ansatte jobber i. Problemstillingen som ble valgt for denne oppgaven ...
 • Communication Networks on Innovation 

  Forland, Jon Fredrik (Master thesis, 2023)
  Several studies have focused on the importance of innovation as critical for a company’s success over time. In the last 50 years, there has been an increase in research considering peoples roles and interactions within a ...
 • Revitalizing Workspaces; How does Trust and Control, affect Remote Work Arrangement and Performance in a Post-Pandemic Era 

  Larsen Thomas Bjørnson (Master thesis, 2023)
  Remote Work Arrangements (RWA) represent a significant shift in work dynamics, enhancing productivity, reducing commute, and improving work-life balance. However, RWA adoption has been mixed, partly due to concerns over ...
 • Drivere for indre motivasjon 

  Erland, Stig; Hansen, Jan André (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven vil vi undersøke og redegjøre for selvbestemmelsesteorien, og hvilke faktorer som påvirker indre motivasjon. Motivasjon i form av indre motivasjon er gjennom forskning og ulike studier påvist og dokumentert ...
 • Drivere for indre motivasjon 

  Erland, Stig; Hansen, Jan André (Master thesis, 2023)
  I denne oppgaven vil vi undersøke og redegjøre for selvbestemmelsesteorien, og hvilke faktorer som påvirker indre motivasjon. Motivasjon i form av indre motivasjon er gjennom forskning og ulike studier påvist og dokumentert ...
 • Motivasjon blant oljeservice ingeniører – hvordan står det til? 

  Raaen, Hilde; Ekra, John Kåre; Godtfredsen, Signe (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven undersøker hvordan motivasjonsnivået er blant ingeniørene som arbeider i oljebedriftene på Sørlandet. Studien ble gjennomført som en anonym digital spørreundersøkelse. Av det oppgitte totale antallet ingeniører, ...
 • Organisasjonsstrukturering i Veidekke 

  Berntsen, Nicolai (Master thesis, 2023)
  Med denne mastergradsoppgaven sees det på hvordan prinsipper for organisasjonsstrukturering er i bruk hos en stor skandinavisk byggentreprenør, Veidekke. Studien er avgrenset til den norske divisjonen som håndterer ...
 • Bærekraftig utvikling i telekombransjen 

  Spord, Øivind Røst; Welle, Are Meland (Master thesis, 2023)
  Telekombransjen har hatt en eksplosiv økonomisk vekst de siste årene, og det vises til at bransjen globalt står for 1,4% av det samlede klimautslippet. Samtidig vises det til at tilgjengeliggjøring av telekomløsninger ...
 • Bærekraftig utvikling i telekombransjen 

  Spord, Øivind Røst; Welle, Are Meland (Master thesis, 2023)
  Telekombransjen har hatt en eksplosiv økonomisk vekst de siste årene, og det vises til at bransjen globalt står for 1,4% av det samlede klimautslippet. Samtidig vises det til at tilgjengeliggjøring av telekomløsninger kan ...
 • Motivasjon blant oljeserviceingeniører – hvordan står det til? 

  Raaen, Hilde; Ekra, John Kåre; Godtfredsen, Signe (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven undersøker hvordan motivasjonsnivået er blant ingeniørene som arbeider i oljebedriftene på Sørlandet. Studien ble gjennomført som en anonym digital spørreundersøkelse. Av det oppgitte totale antallet ingeniører, ...
 • Motivasjon blant oljeserviceingeniører – hvordan står det til? 

  Raaen, Hilde; Ekra, John Kåre; Godtfredsen, Signe (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven undersøker hvordan motivasjonsnivået er blant ingeniørene som arbeider i oljebedriftene på Sørlandet. Studien ble gjennomført som en anonym digital spørreundersøkelse. Av det oppgitte totale antallet ingeniører, ...
 • Advancing Post-Merger Integration Through Organizational Learning 

  Berntsen, Monique (Master thesis, 2023)
  Prior studies shows that companies often fail to meet their strategic and operational objectives following a merger and acquisition process due to poor integration. While research indicates that prior experience and the ...
 • The development of a business relationship: VIKING Norsafe and the Australian Customs 2005-2023 

  Øyvind Øysteinson Skaala (Master thesis, 2023)
  Close long-term business relationships are often developed when the involved parties can obtain an advantage, for example in the form of increased revenue or cost reduction. In 2005 the Norwegian lifeboat manufacturer ...
 • Endring i en desentralisert kunnskapsbedrift - En case studie av Bouvetløftet 

  Lindeberg Grindheim, Kristian (Master thesis, 2023)
  I dagens samfunn står virksomheter overfor stadig flere komplekse utfordringer, og et stadig større behov for å håndtere kontinuerlig endring og utvikling. Teknologisk utvikling, en klimakrise som krever gjennomgripende ...
 • Innkjøpssamarbeid i energibransjen 

  Bakkebø, Øyvind (Master thesis, 2023)
  Energibransjen står midt i kommersielle og strukturelle endringer hvor regulatoriske endringer tvinger frem endring. Store prosjekter innenfor industri med fokus på det grønne skifte krever enorme energiressurser som ...
 • Konkurranseutsetting for enhver pris 

  Ullensvang, Lars (Master thesis, 2023)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke konsekvenser en eventuell konkurranseutsetting av mottak og undersøkelser av varslingssaker kan ha for Forsvaret. Dette er forsøkt belyst gjennom forskningsspørsmål om ...
 • Hvordan gjennomføres digital ledelse i bedrifter i dag? 

  Amjad, Noshen (Master thesis, 2023)
  Bakgrunnen for denne oppgaven er å få en forståelse av digital ledelse, og dette blir gjort ved å intervjue ledere og ansatte som har lang erfaring innen digital ledelse. Jeg skal ta for meg tre temaer som jeg skal ...
 • Managing Open Radical Sustainable Innovation 

  Sørensen, Jon Are (Master thesis, 2023)
  Master oppgaven ønsker å belyse hvordan kunnskap og ressurser mellom eksterne aktører i en åpen radikal bærekraftig innovasjon prosess blir innhentet, intergrert og kommersialisert. For å belyse og analysere dette, har ...

Vis flere