Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Effekten av kontantstrømskatt i vannkraftnæringen 

  Hansen, Michaél; Kjøstvedt, Johannes (Master thesis, 2022)
  Denne oppgaven har som hensikt å undersøke effekten av endringen i grunnrenteskatt som trådte i kraft skatteåret 2021. Ved å undersøke disse effektene vil vi diskutere om denne endringen legger til rette for mer samfunnsnyttige ...
 • Digitalisation of Services in an Accelerator Company 

  Ditmansen, Christina (Master thesis, 2022)
  The COVID-19 pandemic has led to an increase in digitalisation which has impacted the operational structure of businesses. It has also led to an increase in innovation, and the digitalisation of start-up assistance ...
 • Digitalisation of services at accelerator: A case study of Moment - The perspectives of entrepreneurs 

  Gaudutyte, Greta (Master thesis, 2022)
  The ongoing COVID-19 pandemic has accelerated digitalisation globally, leaving no exceptions for business accelerators. Accelerators are organisations that provide knowledge and other critical resources needed for the high ...
 • Likestilling i revisjonsbransjen 

  Kristiansen, Karoline; Holter, Liv Kristina (Master thesis, 2022)
  Norge er en av verdens mest likestilte land, men likevel er det langt fra kjønnsbalanse på ledernivå i næringslivet. Kjønnsbalansen gjenspeiler seg i revisjonsbransjen hvor kvinneandelen er på 14 prosent på toppledernivå. ...
 • Evaluating prevailing Bitcoin valuation models – how do they work and how do they perform today? 

  Vermedal, Frikk; Wang, Tormod (Master thesis, 2022)
  Bitcoin has, since the first coin was mined in 2009, taken the world by storm. Today, millions of people are embracing the digital currency, and is evident that the growth is not going to halt any time soon. The increased ...
 • How Norway’s Sovereign Wealth Fund Affect the Excluded Companies’ Stock Price 

  Knudsen, Maria Nesvold; Bakkevold, Oda (Master thesis, 2022)
  This thesis examines the effect Norway’s Government Pension Fund Global (GPFG) has on the companies it excludes from the portfolio. The data sample consists of 25 companies excluded based on environmental damage and ...
 • Evaluating prevailing Bitcoin valuation models – how do they work and how do they perform today? 

  Vermedal, Frikk Hornsletten; Wang, Tormod Berg (Master thesis, 2022)
  Bitcoin has, since the first coin was mined in 2009, taken the world by storm. Today, millions of people are embracing the digital currency, and is evident that the growth is not going to halt any time soon. The increased ...
 • Hva skaper et verdifullt selskap 

  Skubberud, Jan-Ole (Master thesis, 2022)
  David Epstein (Epstein, 2019) argumenterer med at de som vil vinne i fremtiden er generalistene som har en bred erfaring fra mange forskjellige arenaer. Det var også min motivasjon for å ta E-MBA studiet ved UIA. Jeg ønsket ...
 • INBOUND OPEN DIGITAL INNOVATION IN MATURE INDUSTRIES: A CASE STUDY OF MACGREGOR 

  Calic, Viktorija; Køber, Helle (Master thesis, 2022)
  This master thesis is a completion of master’s program (EMBA) Executive Master of Business Administration at the University of Agder (UiA). The study is conducted and written by us, two master students. Our research question ...
 • INBOUND OPEN DIGITAL INNOVATION IN MATURE INDUSTRIES: A CASE STUDY OF MACGREGOR 

  Køber, Helle; Calic, Viktorija (Master thesis, 2022)
  This master thesis is a completion of master’s program (EMBA) Executive Master of Business Administration at the University of Agder (UiA). The study is conducted and written by us, two master students. Our research question ...
 • Timing the market with a combination of moving averages 

  Beyer, Kyrre Vaa (Master thesis, 2022)
  I 2016 skrev Glabadanidis en oppgave om ytelsen til kombinasjonsstrategien for glidende gjennomsnitt. Han fant at en kombinasjon av glidende gjennomsnitt med ulike lengder forbedret standardavviket, årlig avkastning og ...
 • Market Timing Using Artificial Neural Networks 

  Charles, Jeffrey Benjamin; Meselu, Daniel Debbasu (Master thesis, 2022)
  The emergence of artificial neural networks has given us some of the most impressive technological tools. Inspired by the human brain, these networks consist of interconnected artificial neurons that can detect patterns ...
 • Market Timing Using Artificial Neural Networks 

  Meselu, Daniel Debbasu; Charles, Jeffrey Benjamin (Master thesis, 2022)
  The emergence of artificial neural networks has given us some of the most impressive technological tools. Inspired by the human brain, these networks consist of interconnected artificial neurons that can detect patterns ...
 • The Sell-in-May Effect in International Stock Markets 

  Konsmo, Emil Sebastian; Fjeldberg, Audun Przytula (Master thesis, 2022)
  Abstract Several studies have presented evidence for higher returns in stock markets from the beginning of November to the end of April compared to the rest of the year. This phenomenon is well known as the Sell-in-May ...
 • The Sell-in-May Effect in International Stock Markets 

  Fjeldberg, Audun Przytula; Konsmo, Emil Sebastian (Master thesis, 2022)
  Several studies have presented evidence for higher returns in stock markets from the beginning of November to the end of April compared to the rest of the year. This phenomenon is well known as the Sell-in-May effect. The ...
 • IMPACT OF ENVIRONMENTAL ANNOUNCEMENTS ON THE FINANCIAL MARKETS OF EUROPEAN CRUDE OIL EXPORTERS AND IMPORTERS 

  Markus Bjørntvedt; Simon Tobiassen Stikholmen (Master thesis, 2022)
  Climate change poses a severe threat to the world as we know it. Over the last decades, governments and intergovernmental organisations have introduced regulations and policies to limit greenhouse gas emissions. Several ...
 • IMPACT OF ENVIRONMENTAL ANNOUNCEMENTS ON THE FINANCIAL MARKETS OF EUROPEAN CRUDE OIL EXPORTERS AND IMPORTERS 

  Markus Bjørntvedt; Simon Tobiassen Stikholmen (Master thesis, 2022)
  Climate change poses a severe threat to the world as we know it. Over the last decades, governments and intergovernmental organisations have introduced regulations and policies to limit greenhouse gas emissions. Several ...
 • Livespillere i Norge - Sammenhengen mellom livespill og spilleproblemer 

  Besteland, Aleksander; Eggerdink, Marcus Cascampas (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven undersøker sammenhengen mellom livespill og spilleproblemer. Formålet med avhandlingen er å øke kunnskapen om livespillere i en norsk kontekst. Vår nysgjerrighet rundt dette, ledet til følgende ...
 • Livespillere i Norge - Sammenhengen mellom livespill og spilleproblemer 

  Besteland, Aleksander; Eggerdink, Marcus Cascampas (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven undersøker sammenhengen mellom livespill og spilleproblemer. Formålet med avhandlingen er å øke kunnskapen om livespillere i en norsk kontekst. Vår nysgjerrighet rundt dette, ledet til følgende ...
 • Belønning og insentiver: I en teknologileverandør bedrift 

  Lie, Julie (Master thesis, 2022)
  I moderne tid har bedrifters styringssystemer utviklet seg fra tradisjonell belønningsledelse til en mer tilpasningsdyktig og dynamisk tilnærming. Denne masteroppgaven er basert på forskningen til Malmi & Brown (2008) sitt ...

View more