Recent Submissions

 • IMPACT OF ENVIRONMENTAL ANNOUNCEMENTS ON THE FINANCIAL MARKETS OF EUROPEAN CRUDE OIL EXPORTERS AND IMPORTERS 

  Markus Bjørntvedt; Simon Tobiassen Stikholmen (Master thesis, 2022)
  Climate change poses a severe threat to the world as we know it. Over the last decades, governments and intergovernmental organisations have introduced regulations and policies to limit greenhouse gas emissions. Several ...
 • IMPACT OF ENVIRONMENTAL ANNOUNCEMENTS ON THE FINANCIAL MARKETS OF EUROPEAN CRUDE OIL EXPORTERS AND IMPORTERS 

  Markus Bjørntvedt; Simon Tobiassen Stikholmen (Master thesis, 2022)
  Climate change poses a severe threat to the world as we know it. Over the last decades, governments and intergovernmental organisations have introduced regulations and policies to limit greenhouse gas emissions. Several ...
 • Livespillere i Norge - Sammenhengen mellom livespill og spilleproblemer 

  Besteland, Aleksander; Eggerdink, Marcus Cascampas (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven undersøker sammenhengen mellom livespill og spilleproblemer. Formålet med avhandlingen er å øke kunnskapen om livespillere i en norsk kontekst. Vår nysgjerrighet rundt dette, ledet til følgende ...
 • Livespillere i Norge - Sammenhengen mellom livespill og spilleproblemer 

  Besteland, Aleksander; Eggerdink, Marcus Cascampas (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven undersøker sammenhengen mellom livespill og spilleproblemer. Formålet med avhandlingen er å øke kunnskapen om livespillere i en norsk kontekst. Vår nysgjerrighet rundt dette, ledet til følgende ...
 • Belønning og insentiver: I en teknologileverandør bedrift 

  Lie, Julie (Master thesis, 2022)
  I moderne tid har bedrifters styringssystemer utviklet seg fra tradisjonell belønningsledelse til en mer tilpasningsdyktig og dynamisk tilnærming. Denne masteroppgaven er basert på forskningen til Malmi & Brown (2008) sitt ...
 • Bærekraft i oljen - ikke-finansiell rapportering i petroleumsnæringen 

  Kittelstad, Erik; Lien, Eirik Andreas (Master thesis, 2022)
  Dagens fokus på bærekraft og bærekraftig utvikling har satt sitt preg på hvordan selskaper opererer. Gjennom et økende press fra interessenter velger selskaper nå i større grad å informere om selskapets påvirkning på ...
 • Banken som kunnskapsformidler og pådriver for bærekraft 

  Udjus, Maria Blindheim (Master thesis, 2022)
  Verdens utfordringer med høyt forbruk av varer og tjenester og store klimaskadelige utslipp krever at mennesker og bedrifter omstiller seg. Finansnæringen omtales av flere som en aktør med stort potensiale til å ta en ...
 • Hvordan bidrar selskapene på OBXindeksen til å oppfylle FNs bærekraftsmål? 

  Prakash, Tejeshwar; Dang, Tan Duy (Master thesis, 2022)
  Dagens samfunn står overfor store klima- og samfunnsutfordringer hvor det forventes at alle parter tar sitt ansvar for å bidra med å løse disse. Særlig er det økte forventninger fra ulike interessentgrupper til at selskaper ...
 • Hvordan bidrar selskapene på OBXindeksen til å oppfylle FNs bærekraftsmål? 

  Dang, Tan Duy; Prakash, Tejeshwar (Master thesis, 2022)
  Dagens samfunn står overfor store klima- og samfunnsutfordringer hvor det forventes at alle parter tar sitt ansvar for å bidra med å løse disse. Særlig er det økte forventninger fra ulike interessentgrupper til at selskaper ...
 • Leverage and Stock Performance: An Empirical Study of Leverage Ratio and Stock Returns in the Norwegian Market 

  Volden, Sunniva; Haugen, Isak (Master thesis, 2022)
  The purpose of this thesis is to investigate whether capital structure has an effect on stock returns, and if existing theories can explain a potential relationship. We gather data for firms listed on the Oslo Stock Exchange ...
 • Investment Intention in Crowdfunding 

  Grave, Jørund Heggelund; Chan, Claire (Master thesis, 2022)
  Crowdfunding is a form of investment that has emerged in the alternative financemarket. It addresses the unmet demand of small investorswanting toinvest in startups orcontribute to projects. In developing ...
 • Implementing ESG: The Role of Management Control Systems 

  Larsen, Thea Tufte; Strifeldt, Hans Erik (Master thesis, 2022)
  This study will examine how management can facilitate corporate sustainability using various control systems. With the aim to contribute to existing literature, we seek to answer the following research question: “How can ...
 • Hvordan kredittvurderer store norske banker SMBer basert på ikke-finansiell informasjon? 

  Bjørkbom, Lars-Kristian Gotaas; Hjortland-Gundersen, Simen André (Master thesis, 2022)
  Denne masterutredningen undersøker prosessene, insentivene, og utfordringene med å inkludere ikke-finansiell informasjon i kredittvurderingen av små- og mellomstore bedrifter. Vår problem-stilling er følgende: Hvordan ...
 • Bør norsk regnskapslov tillate virkelig verdi av eiendom? 

  Benestad, Regine Wåle; Zannettos, Marielena Glatved (Master thesis, 2022)
  Denne studien undersøker om norsk regnskapslov bør endres til å tillate virkelig verdi for eiendom. I lovforslaget NOU 2015:10 foreslo regnskapslovsutvalget at det skulle åpnes for mer bruk av virkelig verdi i norsk ...
 • Måling av prisrisiko I det Nordiske kraftmarkedet ved bruk av Ekstremverdi Teori 

  Nordstrøm, Eirik Anton; Le, Tina minh (Master thesis, 2022)
  Sammendrag Det som primært skiller kraftmarkedet fra andre råvaremarkeder, er den begrensede mulighet til lagring. Dette bidrar til at kraftmarkedet blir betegnet som svært volatilt. Noe som gjør at aktørene må være klar ...
 • Måling av prisrisiko I det Nordiske kraftmarkedet ved bruk av Ekstremverdi Teori 

  Nordström, Erik Anton; Minh Le, Tina (Master thesis, 2022)
  Oppgaven benytter Value at Risk (VaR) som risikomål. I tillegg benytter vi oss av statistiske metoder som Ekstremverdi teori (EVT) for å estimere verste tenkelige utfall av daglige prisendringer. Vi tar i bruk metoder som ...
 • Bærekraft på Oslo Børs - Ikke finansiell informasjon i OBX selskaper 

  Kronlund, Amalie J; Opedal, Sandra (Master thesis, 2022)
  Bærekraft er et begrep vi stadig hører om, enten i forbindelse med ansvarlig forretningsdrift, grønne bedrifter eller nyhetsartikler som påpeker alvorlige klimaendringer. Viktigheten av bærekraftig utvikling er i konstant ...
 • Bærekraft i oljen - ikke finansiell rapportering i petroleumsnæringen 

  Kittelstad, Erik; Lien, Eirik Andreas (Master thesis, 2022)
  Dagens fokus på bærekraft og bærekraftig utvikling har satt sitt preg på hvordan selskaper opererer. Gjennom et økende press fra interessenter velger selskaper nå i større grad å informere om selskapets påvirkning på ...
 • Det grønne skiftet i norsk veitransport 

  Johnston, Benjamin Grosås (Master thesis, 2022)
  Det har i denne masteroppgaven blitt undersøkt hvordan transportnæringen på vei kan bidra til å redusere eget klimautslipp. Spesifikt ved å se hvilket syn næringen har på det grønne skiftet samt hvilke hindringer og pådrivere ...
 • Integration of Sustainability in an Organization 

  Hansen, Kathrine Wallevik; Lunde, Henriette (Master thesis, 2022)
  In a world going through immense challenges at rapid speed, organizations are a vital puzzle piece in a world fighting for more sustainable solutions. In a battlefield of climate change, wars, poverty, increasing differences, ...

View more