Nye registreringer

 • Evaluating prevailing Bitcoin valuation models – how do they work and how do they perform today? 

  Vermedal, Frikk; Wang, Tormod (Master thesis, 2022)
  Bitcoin has, since the first coin was mined in 2009, taken the world by storm. Today, millions of people are embracing the digital currency, and is evident that the growth is not going to halt any time soon. The increased ...
 • How Norway’s Sovereign Wealth Fund Affect the Excluded Companies’ Stock Price 

  Knudsen, Maria Nesvold; Bakkevold, Oda (Master thesis, 2022)
  This thesis examines the effect Norway’s Government Pension Fund Global (GPFG) has on the companies it excludes from the portfolio. The data sample consists of 25 companies excluded based on environmental damage and ...
 • Timing the market with a combination of moving averages 

  Beyer, Kyrre Vaa (Master thesis, 2022)
  I 2016 skrev Glabadanidis en oppgave om ytelsen til kombinasjonsstrategien for glidende gjennomsnitt. Han fant at en kombinasjon av glidende gjennomsnitt med ulike lengder forbedret standardavviket, årlig avkastning og ...
 • Evaluating prevailing Bitcoin valuation models – how do they work and how do they perform today? 

  Vermedal, Frikk Hornsletten; Wang, Tormod Berg (Master thesis, 2022)
  Bitcoin has, since the first coin was mined in 2009, taken the world by storm. Today, millions of people are embracing the digital currency, and is evident that the growth is not going to halt any time soon. The increased ...
 • Market Timing Using Artificial Neural Networks 

  Charles, Jeffrey Benjamin; Meselu, Daniel Debbasu (Master thesis, 2022)
  The emergence of artificial neural networks has given us some of the most impressive technological tools. Inspired by the human brain, these networks consist of interconnected artificial neurons that can detect patterns ...
 • Market Timing Using Artificial Neural Networks 

  Meselu, Daniel Debbasu; Charles, Jeffrey Benjamin (Master thesis, 2022)
  The emergence of artificial neural networks has given us some of the most impressive technological tools. Inspired by the human brain, these networks consist of interconnected artificial neurons that can detect patterns ...
 • The Sell-in-May Effect in International Stock Markets 

  Konsmo, Emil Sebastian; Fjeldberg, Audun Przytula (Master thesis, 2022)
  Abstract Several studies have presented evidence for higher returns in stock markets from the beginning of November to the end of April compared to the rest of the year. This phenomenon is well known as the Sell-in-May ...
 • The Sell-in-May Effect in International Stock Markets 

  Fjeldberg, Audun Przytula; Konsmo, Emil Sebastian (Master thesis, 2022)
  Several studies have presented evidence for higher returns in stock markets from the beginning of November to the end of April compared to the rest of the year. This phenomenon is well known as the Sell-in-May effect. The ...
 • IMPACT OF ENVIRONMENTAL ANNOUNCEMENTS ON THE FINANCIAL MARKETS OF EUROPEAN CRUDE OIL EXPORTERS AND IMPORTERS 

  Markus Bjørntvedt; Simon Tobiassen Stikholmen (Master thesis, 2022)
  Climate change poses a severe threat to the world as we know it. Over the last decades, governments and intergovernmental organisations have introduced regulations and policies to limit greenhouse gas emissions. Several ...
 • IMPACT OF ENVIRONMENTAL ANNOUNCEMENTS ON THE FINANCIAL MARKETS OF EUROPEAN CRUDE OIL EXPORTERS AND IMPORTERS 

  Markus Bjørntvedt; Simon Tobiassen Stikholmen (Master thesis, 2022)
  Climate change poses a severe threat to the world as we know it. Over the last decades, governments and intergovernmental organisations have introduced regulations and policies to limit greenhouse gas emissions. Several ...
 • Livespillere i Norge - Sammenhengen mellom livespill og spilleproblemer 

  Besteland, Aleksander; Eggerdink, Marcus Cascampas (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven undersøker sammenhengen mellom livespill og spilleproblemer. Formålet med avhandlingen er å øke kunnskapen om livespillere i en norsk kontekst. Vår nysgjerrighet rundt dette, ledet til følgende ...
 • Livespillere i Norge - Sammenhengen mellom livespill og spilleproblemer 

  Besteland, Aleksander; Eggerdink, Marcus Cascampas (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven undersøker sammenhengen mellom livespill og spilleproblemer. Formålet med avhandlingen er å øke kunnskapen om livespillere i en norsk kontekst. Vår nysgjerrighet rundt dette, ledet til følgende ...
 • Belønning og insentiver: I en teknologileverandør bedrift 

  Lie, Julie (Master thesis, 2022)
  I moderne tid har bedrifters styringssystemer utviklet seg fra tradisjonell belønningsledelse til en mer tilpasningsdyktig og dynamisk tilnærming. Denne masteroppgaven er basert på forskningen til Malmi & Brown (2008) sitt ...
 • Bærekraft i oljen - ikke-finansiell rapportering i petroleumsnæringen 

  Kittelstad, Erik; Lien, Eirik Andreas (Master thesis, 2022)
  Dagens fokus på bærekraft og bærekraftig utvikling har satt sitt preg på hvordan selskaper opererer. Gjennom et økende press fra interessenter velger selskaper nå i større grad å informere om selskapets påvirkning på ...
 • Banken som kunnskapsformidler og pådriver for bærekraft 

  Udjus, Maria Blindheim (Master thesis, 2022)
  Verdens utfordringer med høyt forbruk av varer og tjenester og store klimaskadelige utslipp krever at mennesker og bedrifter omstiller seg. Finansnæringen omtales av flere som en aktør med stort potensiale til å ta en ...
 • Hvordan bidrar selskapene på OBXindeksen til å oppfylle FNs bærekraftsmål? 

  Prakash, Tejeshwar; Dang, Tan Duy (Master thesis, 2022)
  Dagens samfunn står overfor store klima- og samfunnsutfordringer hvor det forventes at alle parter tar sitt ansvar for å bidra med å løse disse. Særlig er det økte forventninger fra ulike interessentgrupper til at selskaper ...
 • Hvordan bidrar selskapene på OBXindeksen til å oppfylle FNs bærekraftsmål? 

  Dang, Tan Duy; Prakash, Tejeshwar (Master thesis, 2022)
  Dagens samfunn står overfor store klima- og samfunnsutfordringer hvor det forventes at alle parter tar sitt ansvar for å bidra med å løse disse. Særlig er det økte forventninger fra ulike interessentgrupper til at selskaper ...
 • Leverage and Stock Performance: An Empirical Study of Leverage Ratio and Stock Returns in the Norwegian Market 

  Volden, Sunniva; Haugen, Isak (Master thesis, 2022)
  The purpose of this thesis is to investigate whether capital structure has an effect on stock returns, and if existing theories can explain a potential relationship. We gather data for firms listed on the Oslo Stock Exchange ...
 • Investment Intention in Crowdfunding 

  Grave, Jørund Heggelund; Chan, Claire (Master thesis, 2022)
  Crowdfunding is a form of investment that has emerged in the alternative financemarket. It addresses the unmet demand of small investorswanting toinvest in startups orcontribute to projects. In developing ...
 • Implementing ESG: The Role of Management Control Systems 

  Larsen, Thea Tufte; Strifeldt, Hans Erik (Master thesis, 2022)
  This study will examine how management can facilitate corporate sustainability using various control systems. With the aim to contribute to existing literature, we seek to answer the following research question: “How can ...

Vis flere