Show simple item record

dc.contributor.advisorSørhaug, Jon Olav
dc.contributor.authorLoven, Trine
dc.date.accessioned2023-07-21T16:23:29Z
dc.date.available2023-07-21T16:23:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:143798769:51175039
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080720
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hvordan en tredjeklasse arbeidet med Anna Fiske (2020) sine Visste du at ...? -bøker i litteraturprosjektet Bøkenes verden. Informanter i dette prosjektet er elever på 3. trinn og kontaktlæreren deres. Klassen hadde litteraturprosjektet i en periode på fire uker, der forskningen min foregikk den andre uka. Visste du at ...? -bøkene er nynorske sakprosabøker for barn. Med utgangspunkt i et utvalg av disse bøkene arbeidet klassen i form av ordforståelse og litteraturformidling. Bøkene gav utgangspunkt for elevenes selvstendige skriving, da de etterpå laget sine egne Visste du at ...? -bøker. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven består av teori knyttet til nynorsk sidemålsundervisning og lesing og skriving i norskfaget. I analysen av undervisningen har det blitt lagt vekt på ordforståelse av nynorske begrep og litteraturformidling, i form av en litterær samtale. I analysen av elevenes selvstendige arbeid vektlegges Peter J. Lancia (1997) sin forskning om elevers skriving, i tillegg til stillasbygging i undervisningen og skriveprosessen til elevene. I analysen av undervisningen i ordforståelse fant jeg ut at samtalen mellom læreren og elevene var gjensidig, siden elevene alltid fikk mulighet å gi forslag på hva ordene betød, og dersom det ikke var korrekt definisjon av ordet, responderte læreren positivt tilbake. Ved å analysere litteraturformidling avdekket jeg en litterær samtale mellom læreren og elevene. Elevene fikk mulighet til å komme med innspill i hele gjennomgangen av norskleksen deres, som inneholdt utdrag fra fem Visste du at ...? -bøker. I analysen av elevenes arbeid kom det frem at de sannsynligvis valgte tema basert på interesse. De hadde en indre og ytre motivasjon til å gjennomføre arbeidet. Den indre motivasjonen kom fra interessen deres for temaet og gleden av å få muligheten til å prøve seg som forfatter og illustratør, som førte til gode sluttprodukt. Den ytre motivasjonen ble en form for belønning for arbeidet deres, siden bøkene skulle vises i utviklingssamtaler og på biblioteket i byen. Elevene fikk arbeide selvstendig og bruke kreativiteten sin i utformingen av bøkene. Det var ikke en konkret fasit på hvordan arbeidet skulle gjøres. Observasjonene og intervjuene gav meg inntrykk av at litteraturprosjektet var lærerikt og givende for elevene.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.title"Visste du at hjerte ikke slår evig?" En undersøkelse av et litteraturprosjekt med Anna Fiske sine bøker i en tredjeklasse
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record