Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAnundsen, Lene
dc.contributor.authorNoraberg, Martine Fraas
dc.contributor.authorJohansen, Silje
dc.date.accessioned2023-07-19T16:23:21Z
dc.date.available2023-07-19T16:23:21Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:143798769:37875688
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080219
dc.description.abstractI vårt masterprosjekt har vi intervjuet tre læreres valg og bruk av bildebøker, hvor alle jobber i begynneropplæringen. Vi opplever at det trengs mer forskning på dette feltet og ønsker derfor å bidra, samtidig som dette er et interessant emne for oss. I tillegg til dette kommer vi også inn på hvor tilgjengelige bildebøkene er, og ser at dette har betydning for lærernes og elevenes møte med bildebøkene. Problemstillingen vår er: Hva legger lærere i begynneropplæringen vekt på når de velger bildebøker til bruk i undervisningen? Vi har valgt å lage tre forskningsspørsmål som har hjulpet oss på veien til å få svar på vår problemstilling. Det første spørsmålet er: hva er lærernes kriterier for valg av bildebøker? Her ser vi at bildene, målgruppen og relevans til undervisning blir særlig vektlagt. Videre ser vi på spørsmålet: hvordan bruker lærerne bildebøker i begynneropplæringen? Her ser vi at de vanligste formene er høytlesning og litterære samtaler. Det siste forskningsspørsmålet vårt er: hvorfor bruker lærerne bildebøker i begynneropplæringen? Her har de tre lærerne blant annet nevnt at boken egner seg godt til samtale og den er en god historieforteller.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleBildebøker i begynneropplæringen: Hva legger lærere vekt på?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel