Show simple item record

dc.contributor.advisorØstrem, Ketil
dc.contributor.advisorBere, Elling Tufte
dc.contributor.authorBustgaard, Fredrik
dc.contributor.authorKarlsen, Fredrik
dc.date.accessioned2023-07-11T16:23:21Z
dc.date.available2023-07-11T16:23:21Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:143807953:36938999
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077672
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractOpp gjennom årene har ballspill tatt opp ulik plass i kroppsøvingsundervisningen og læreplaner. Ballspill er den aktiviteten elever opplever som mest gjentagende og dominerende aktiviteten i faget (Moen et al., 2018). I 2020 ble det innført en ny læreplan, som førte med seg noen endringer i hvordan kompetansemålene ble formulert og fremstilt. Idrettsaktiviteter står ikke lenger som en overskrift, men er lagt til i et av kompetansemålene. Hensikten med studien er å undersøke hvordan kroppsøvingslærere opplever ballspillet i kroppsøvingen, etter innføringen av den nye læreplanen, og hvordan kroppsøvingslærere planlegger for undervisning av ballspill i kroppsøving. Studien har et kvalitativ design, der datainnsamlingsmetoden har vært gjennom semistrukturerte individuelle intervju. Det teoretiske rammeverket som ligger til grunn i analysearbeidet og tolkninger, er en fenomenologisk tilnærming som tar utgangspunkt i at informantens opplevelser og erfaringer betraktes som reelle, og videre forsøkt belyst. Utvalget i prosjektet består av fem kroppsøvingslærere i områdene rundt Kristiansand og Lillesand, fordelt på tre menn og to kvinner, alle med utdanning innenfor kroppsøving og, eller idrettsfag. Analysearbeidet tar utgangspunkt i Braun og Clarkes (2006) sin tematiske analyse. Resultatene viser at kroppsøvingslærerne opplever at ballspillet i kroppsøvingen er nesten identisk med det den var i den tidligere læreplanen. Det kommer frem at ballspillet brukes mye i arbeid med samarbeid og være en god lagspiller. Kroppsøvingslærerne i dette prosjektet planlegger for, og underviser i ballspill der ulike ballspillaktiviteter undervises i over en gitt periode, hvor elevene da skal lære ulike teknikker og ferdigheter for å så bevege seg over i spillet. Informantene har alle utdanning innen kroppsøving eller idrett noe som gjør at det er generell interesse for dem, å undervise i ballspill. For at ballspillet skal opprettholde sine verdier opp mot læreplanen, kommer det frem at undervisningspraksisene kan oppnå enda større utbytte med bruk av ulike undervisningsmetoder som i større grad kan føre til læring blant elevene i bruken av ballspill i kroppsøvingen. Nøkkelord: ballspill, fagfornyelsen, kroppsøving, undervisningsmodeller
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleBallspillundervisningen i kroppsøvingsfaget på mellomtrinnet.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record