Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Tommy
dc.contributor.authorHenriksen, Christian
dc.contributor.authorMoe, Lars Andre
dc.date.accessioned2022-12-07T17:24:25Z
dc.date.available2022-12-07T17:24:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:106933773:23051238
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3036536
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHensikten med vår studie er å belyse hvordan ulike måter å presentere konkurranseaktiviteter i kroppsøving påvirker elevenes emosjoner og opplevelse av behovstilfredsstillelse. Prosjektet tok i bruk Basic Psychological Needs Theory og Basic Emotions, som målte behovene og emosjonene til elevene. Studien har et kvasi-eksperimentelt forskningsdesign. Utvalget er totalt 46 respondenter fra ungdomsskoler på Sørlandet, bestående av 25 gutter og 21 jenter. De to ulike perspektivene å se på konkurranse, competition og decompetition, ble brukt som didaktisk rammeverk for utforming av undervisningsøktene. Kohn og Drewe sine syn på konkurranse ga innblikk i forskjellige måter å se på konkurranse. Det ble tatt i bruk anbefalte tiltak for å legge til rette for konkurranse. Det ble produsert tre økter; ikke-konkurranse, konkurranse og idrettslig konkurranse. Øktene var like i øvelsesutvalget, men utsatte deltakerne for ulik grad av konkurranse. Øvelsene besto av alternative bevegelsesaktiviteter. Resultatene viste at konkurranse og idrettslig konkurranse påvirket elevenes følelse av høyere grad av autonomi, mens ikke-konkurranse førte til lavere grad av følt autonomi. Det var en statistisk signifikant endring i positive emosjoner mellom ikke-konkurranse og konkurranse. Idrettslig konkurranse var ikke statistisk signifikant med noen av gruppene. Gruppene så ingen signifikant endring i kompetanse, tilhørighet og negative emosjoner. Det er ønskelig at studien skal inspirere til videre forskning rundt dette problemområdet.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleKonkurranse i kroppsøvingsundervisningen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record