Show simple item record

dc.contributor.advisorØstrem, Ketil
dc.contributor.advisorBere, Elling Tufte
dc.contributor.authorSellæg, Kent Erik
dc.date.accessioned2022-12-07T17:24:19Z
dc.date.available2022-12-07T17:24:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:107410217:3280626
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3036529
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Oppgavens formål og hensikt er å kartlegge om det bedrives tilstrekkelig mengde friluftsliv i barneskolen i Agder, spesifikt på 7. trinn. Oppgaven skal undersøke hvor mye friluftsliv som bedrives i skolen, hvilke typer friluftsliv som er mest brukt i undervisningen og om det er større eller mindre periodiske forskjeller med tanke på hvilken sesong man er inne i. Den teoretiske tilnærmingen og rammeverket er delt inn i seks mindre deler som går på forskjellige aspekter ved friluftsliv. Det starter med en gjennomgang av friluftslivsbegrepet, altså en begrepsavklaring. Deretter beskrives friluftslivet i Norge og i skolen, både historisk og frem til i dag. I andre halvdel av kapitlet rettes det et blikk på forskjeller mellom alder og kjønn, samt litt statistikk rundt friluftslivs- og treningsaktiviteter. I siste delen av kapitlet legges effekten av friluftsliv frem, både psykiske og fysiske gevinster. I metodedelen framkommer hvilke metoder som er brukt for å besvare oppgavens problemstilling. Det blir brukt en kvantitativ metode, i en såkalt dokument- eller innholdsanalyse. Utvalget er i utgangspunktet alle barneskoler i Agder, der enkelte skoler og kommuner ikke er representert på grunn av dårlig tilgang på dokumenter. Utvalget ender derfor på mellom 62 klasser på det minste og 71 klasser på det meste i de utvalgte ukene. Innhold i ukeplaner fra de gjeldende klassene har blitt hentet ut i ukene 37-39 og 47-49. Resultatene og funnene i studien viser at det er perioder med tilstrekkelig mengde friluftsliv i kroppsøvingsundervisningen, men det viser også at det periodevis ikke er det. En sammenligning av periodene viser store periodiske forskjeller både på hvor mye friluftsliv som blir bedrevet og hvilke kategorier av friluftsliv som er som er de mest dominerende. Fotturer er uansett periode det som absolutt går mest igjen i ukeplanene.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleFriluftsliv i grunnskolen - En kvantitativ studie av mengden friluftsliv i ukeplaner på 7. trinn i Agder
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record