• Elevene var veldig motiverte, også var de med hele tiden 

   Bentsen Berge, Katrine; Stensvåg Bunes, Line (Master thesis, 2022)
   Samfunnet blir stadig mer digitalt, og skolen må følge med i utviklingen. I denne sammenheng trengs det undervisningsmetoder som er i tråd med denne utviklingen, og som viser mulighetene som finnes. Hensikten med denne ...
  • Meningsfull matematikkundervisning i skolens uteområde 

   Hassing, Agnes Eir (Master thesis, 2022)
   I skolen ønsker de fleste lærere å finne undervisningsmetoder som fremmer læring, fører til utvikling, engasjement, motivasjon og mestring i matematikk. På grunn av tidligere forskning som sier at elever trenger varierte ...