• Elevmedvirkning i kroppsøvingsfaget 

   Cederstrøm, Linn Synnøve; Hansen, Ida Amalie (Master thesis, 2022)
   Bakgrunnen for oppgaven er forskning som viser at det patogene helseperspektivet hvor fysisk aktivitet og helse blir vektlagt, står sterkt i kroppsøvingsundervisningen (Mong, 2019; Quennerstedt, 2006, 2019a). Vi ønsker å ...
  • Elevmedvirkning i kroppsøvingsfaget 

   Cederstrøm, Linn Synnøve; Hansen, Ida Amalie (Master thesis, 2022)
   Bakgrunnen for oppgaven er forskning som viser at det patogene helseperspektivet hvor fysisk aktivitet og helse blir vektlagt, står sterkt i kroppsøvingsundervisningen (Mong, 2019; Quennerstedt, 2006, 2019a). Vi ønsker å ...