• Utvikling av bokstavkunnskap på 1. trinn 

   Berntsen, Andrea; Olsen, Ingrid (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan et utvalg lærere arbeider med bokstavinnlæring på 1.trinn. Oppgaven skal svare på problemstillingen: Hvordan legger lærere til rette for utvikling av elevers ...
  • Utvikling av bokstavkunnskap på 1.trinn. 

   Berntsen, Andrea; Olsen, Ingrid (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan et utvalg lærere arbeider med bokstavinnlæring på 1.trinn. Oppgaven skal svare på problemstillingen: Hvordan legger lærere til rette for utvikling av elevers ...