• Tilrettelegging for lekbasert læring i arbeidet med tall og telling 

   Barka, Margrethe Næss; Hjort, Anne Mette (Master thesis, 2022)
   Denne studien er en kvalitativ casestudie om tilrettelegging for lekbasert læring i matematikk på 1.trinn, spesifikt relatert til arbeid med tall og telling. Formålet med studien er å undersøke hvordan to lærere på 1.trinn ...
  • Tilrettelegging for lekbasert læring i arbeidet med tall og telling 

   Barka, Margrethe Næss; Hjort, Anne Mette (Master thesis, 2022)
   Denne studien er en kvalitativ casestudie om tilrettelegging for lekbasert læring i matematikk på 1.trinn, spesifikt relatert til arbeid med tall og telling. Formålet med studien er å undersøke hvordan to lærere på 1.trinn ...