• Tidlig innsats og forebygging av lesevansker 

   Austefjord, Kamilla; Gundersen, Malene Heggem (Master thesis, 2023)
   Med utgangspunkt i lesing som grunnleggende ferdighet forsøker denne studien å se nærmere på valg av tilnærminger og tiltak i forbindelse med den første leseopplæringen. Studien utforsker og undersøker hva et utvalg ...
  • Tidlig innsats og forebygging av lesevansker 

   Austefjord, Kamilla; Gundersen, Malene Heggem (Master thesis, 2023)
   Med utgangspunkt i lesing som grunnleggende ferdighet forsøker denne studien å se nærmere på valg av tilnærminger og tiltak i forbindelse med den første leseopplæringen. Studien utforsker og undersøker hva et utvalg pedagoger ...