• Utforsking av geometriske figurer i Scratch 

      Assenov, Nori (Master thesis, 2023)
      Etter fagfornyelsen i 2020 er programmering blitt innført i matematikken. Et av hovedargumentene for innføringen er at programmering kan være med på å støtte og utvikle elevers algoritmisketenkning. Siden dette er nytt for ...