• Hva kjennetegner kroppsøvingsdebatten i norsk media? 

      Aasen, Benjamin; Stensrud, Anna (Master thesis, 2023)
      Denne studien tar sikte på å undersøke hvordan kroppsøvingsfaget blir fremstilt i norsk media. Målet med studien var å svare på problemstillingen; Hva kjennetegner kroppsøvingsfaget i norsk media? Hvem uttaler seg, og ...