• Lesemotivasjon og utvalg av tekster i læreverk på 2. trinn 

   Aadnevik, Malin; Hjellup, Sara Hansen (Master thesis, 2023)
   Sammendrag I denne studien har vi gjennomført en kvalitativ innholdsanalyse av syv skjønnlitterære tekster, med tilhørende tekstoppgaver og lærerveiledning hentet fra læreverket Norsk 2 fra Cappelen Damm. Vi ønsket å forske ...
  • Lesemotivasjon og utvalg av tekster i læreverk på 2. trinn 

   Hjellup, Sara Hansen; Aadnevik, Malin (Master thesis, 2023)
   Sammendrag I denne studien har vi gjennomført en kvalitativ innholdsanalyse av syv skjønnlitterære tekster, med tilhørende tekstoppgaver og lærerveiledning hentet fra læreverket Norsk 2 fra Cappelen Damm. Vi ønsket å forske ...