• Utagerende atferd i skolen 

      Åkre, Karina (Master thesis, 2023)
      Denne studien handler om utagerende atferd. Lærere står i mange utfordrende situasjoner som følge av denne typen atferd i skolen. Det samme gjør elevene det gjelder og deres medelever. Det er gjort mye forskning rundt ...