Show simple item record

dc.contributor.advisorTofteland, André
dc.contributor.authorKronlund, Amalie J
dc.contributor.authorOpedal, Sandra
dc.date.accessioned2022-08-05T16:23:45Z
dc.date.available2022-08-05T16:23:45Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:110159342:22697820
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010442
dc.description.abstractBærekraft er et begrep vi stadig hører om, enten i forbindelse med ansvarlig forretningsdrift, grønne bedrifter eller nyhetsartikler som påpeker alvorlige klimaendringer. Viktigheten av bærekraftig utvikling er i konstant økning, da påvirkningene av klimaendringene er større enn noen gang før (FN-sambandet, 2021). Li, Lu & Nassar (2021, s. 2) påpeker at i samsvar med den økende interessen for samfunnsansvar og bærekraftige investeringer, er det også et økende behov for å måle selskapenes ytelse på bærekraftige forhold og aktivitetsområder. Dette legger grunnlaget for vår studie. Investorer og andre interessenter setter krav til selskapenes bærekraftige prestasjoner og ønsker at de skal være sterke bidragsytere til en bærekraftig fremtid. Av den grunn er selskapenes rapportering av bærekraftsinformasjon viktig, slik at de selv kan måle fremgang på viktige punkter, sette inn tiltak for å redusere selskapets miljøpåvirkninger og samtidig gi investorer og andre interessenter innsyn i selskapets aktiviteter. Målet med rapportering av bærekraftsinformasjon er klart, likevel møter selskapene og investorene flere utfordringer. Hovedutfordringen innebærer mangel på et standardisert rammeverk for hvordan bærekraftsrapportering skal gjennomføres. Konsekvensene dette medfører inkluderer manglende overførbarhet av ikke-finansiell informasjon, at investorer risikerer å ta valg på unøyaktig grunnlag, og vanskeligheter for selskap å vite hvilke hjelpemidler de skal bruke for rapportering av bærekraftsinformasjon. Formålet med denne studien er å kartlegge hvilken ikke-finansiell informasjon 25 norske børsnoterte selskaper oppgir ved rapportering av bærekraftsinformasjon, sett i lys av tidligere forskning og innhentet empiri. Per dags dato er det ingen lovpålagt standard for hvordan selskaper skal rapportere ikke-finansiell informasjon, men grunnet viktigheten rundt ansvarlig forretningsdrift og reduksjon av klimapåvirkninger, er det interessant å se hvordan bærekraftsrapporteringen er i dag, før det eventuelt blir laget en felles lovpålagt standard. Studiens funn viser tydelig at selskapene har ulike måter å presentere sin bærekraftsinformasjon på, da de bruker forskjellige definisjoner og måleenheter, noe som resulterer i stor variasjon blant måleindikatorene som er rapportert. Totalt har vi endt opp med 936 måleindikatorer blant de 25 selskapene i utvalget vårt. 675 av indikatorene er unike, som vil si at bare ett selskap har oppgitt akkurat denne måleindikatoren. Dette betyr at vi får 261 måleindikatorer hvor eller flere selskap har rapporter på samme indikator. Videre har vi undersøkt hvilket beregningsgrunnlag, 7 av selskapene, oppgir for måleindikatorene «klimagassutslipp» og «sykefravær».
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleBærekraft på Oslo Børs - Ikke finansiell informasjon i OBX selskaper
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record