Show simple item record

dc.contributor.authorRosnæs, Trine Ullestad
dc.date.accessioned2015-09-18T06:58:45Z
dc.date.available2015-09-18T06:58:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300667
dc.descriptionMasteroppgave pedagogikk- Universitetet i Agder, 2015nb_NO
dc.description.abstractStudiens bakgrunn: Behovet for pedagogisk og didaktisk kunnskap er økende i utradisjonelle pedagogiske kontekster. I dagens kunnskapssamfunnet ser vi behovet for opplæring. Flere tar høyere utdanning, men opplever et stort sprik mellom utdanning og praksis. Hensikt og problemstilling: Hensikten med studien er å innhente kunnskap om hvordan eiendomsmeglere opplever opplæring i lys av deres kontekst. Belyse didaktikk som et nødvendig verktøy som en del av opplæringen. Hvordan et begrepsapparat kan bidra med å få frem betydningen av innholdet som skal læres. Problemstillingen er: Hvordan drives opplæring i etiske profesjonalitet ved et eiendomsmeglerforetak fra allmendidaktisk perspektiv? Utvalg og metode: Fire individuelle forskningsintervjuer ble utført. Deltakerne var arbeidstakere ansatt ved et eiendomsmeglerforetak. Det empiriske materialet ble analysert og ved kvalitativforskningsmetode, inspirert av hermeneutikk. Resultater: Studien viser at eiendomsmeglere driver opplæring i en kontekst påvirket av konkurranse. Forskningsspørsmålene representerer overordnet temaer: Hvordan opplever ansvarlig eiendomsmegler og meglerfullmektig/trainee opplæringen ved et eiendomsmeglerforetak?, Hva slags betydning har konteksten for opplæring ved et eiendomsmeglerforetak?, Hvordan formidles etikk i opplæringen? Opplæringen i etiske profesjonalitet foregår i praksisfellesskapet både eksplisitt og implisitt. Det kan forstås at konteksten utfordrer opplæringen og de drives mellom å være konkurrenter og lagkamerater. Avslutning: Denne studien vil være et eksempel på hvordan man kan benytte didaktisk analyse som et verktøy til å mestre en bevissthet rundt egen opplæring som rettes mot etisk profesjonalitet. Samt mulige begrensninger og nytteverdien av studien. Nøkkelord: Didaktisk kunnskap, opplæring, etisk profesjonalitet, kvalitativ forskningsintervju, praksisfellesskap,nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationPED 511
dc.titleDidaktisk verktøykasse til etisk profesjonalitet En kvalitativ studie av opplæring i etisk profesjonalitet ved et eiendomsmeglerforetaknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283nb_NO
dc.source.pagenumber92 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record