Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGodtfredsen, Kristine Fossheim
dc.date.accessioned2015-09-18T06:18:44Z
dc.date.available2015-09-18T06:18:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300653
dc.descriptionMasteroppgave pedagogikk- Universitetet i Agder, 2015nb_NO
dc.description.abstractNoen elever mangler helt eller delvis talespråk og har behov for det som kalles alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK). I 2012 ble retten til å få opplæring i egne kommunikasjonsformer og å få materiell tilpasset sin kommunikasjonsform presisert i § 2-4 i Opplæringsloven. Som for alle elever forplikter skolen seg gjennom Opplæringsloven (2013) å sørge for at elevene skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen. I denne oppgaven har jeg gått nærmere inn på dette, under problemstillingen ” Hvordan legger en skole til rette for at en elev som bruker ASK skal få et forsvarlig utbytte av undervisningen?”. Jeg har observert en elev som bruker ASK i sin skolehverdag, og intervjuet læreren hennes. Fokuset har jeg valgt å legge på faktorene læring, kommunikasjon og rammevilkår og inkludering. Med utgangspunkt i at mennesker lærer i samspill med andre (Vygotsky, 1986), og språk eller verbal kommunikasjon er den primære måten for mennesker å samhandle på, blir mennesker som har utfordringer knyttet til å kommunisere sårbare. Det krever en ekstrainnsats i skolen for å kunne bygge en bro mellom disse elevene og den kunnskapen som konstrueres i fellesskapet. Mangel på tid, kompetanse og materiell er faktorer som utfordrer hvordan skolen kan møte elever som bruker ASK. Å leve opp til et ideal om en inkluderingspraksis, er utfordrende fordi det krever mye av de ansatte i skolen, og rammefaktorene begrenser mulighetene til dette. På skolen i undersøkelsen har de utfordringer knyttet til disse faktorene, men de har også en rekke ressurser som gjør at eleven i undersøkelsen later til å trives godt på skolen og oppleves som en del av fellesskapet. Jeg har drøftet funnene innenfor disse faktorene opp mot norsk og internasjonal forskning. Gjennom oppgaven prøver jeg å danne et bilde av hvilken skolehverdag elever som bruker ASK har, og hvordan skolen legger til rette for å møte de særskilte behovene til disse elevene. Jeg trekker frem suksesshistorier og mulige utfordringer, og håper det kan bidra til en bevisstgjøring rundt skolens praksis og et økt fokus på læring, også for elever som bruker ASK.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationPED 511
dc.titleASK og læring En studie av hvordan en skole legger til rette for å sikre et forsvarlig utbytte av opplæringen for en elev som bruker ASK.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber74 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel