Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKivle, Lise Hafskjold
dc.date.accessioned2015-09-18T06:16:54Z
dc.date.available2015-09-18T06:16:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300651
dc.descriptionMasteroppgave pedagogikk- Universitetet i Agder, 2015nb_NO
dc.description.abstractForskning på samarbeid mellom elever studerer i stor grad selve elevsamarbeidet, og ønsker å gi beskrivelser av hva som må til for å få et godt samarbeid mellom elevene eller vilkår for gode læringsresultater. Problemstillingen i denne undersøkelsen legger didaktisk teori til grunn, og tar for seg hvordan elevsamarbeidet kan forstås didaktisk. Oppgaven tar utgangspunkt i danningsdidaktisk tenkning, som vektlegger at innholdet må velges slik at det kan skape betydning for elevene, i tillegg til teori fra lærings- og undervisningsteoretisk didaktikk. Undersøkelsen tar form som en casestudie, der direkte observasjon og intervju av lærere på ungdomstrinnet har blitt gjort med sikte på å finne ut hvordan lærere bruker, begrunner og vurderer elevsamarbeid i fellesundervisning, og hvordan konteksten påvirker deres valg. Analysen tar utgangspunkt i Heimann/Schulz-modellen, som vektlegger undervisningens kompleksitet gjennom seks elementer som læreren må forholde seg til ved analyse og planlegging. Resultatene viser at elevsamarbeid kan oppleves problematisk for lærere på ungdomstrinnet. Lærerens vurdering av elevenes forutsetninger for å mestre samarbeidsformen spiller inn som en viktig faktor. Større prosjekter velges bort til fordel for mindre gruppearbeid der læreren i større grad styrer prosessen. Rammet inn av fellesundervisningen kan elevsamarbeidet blir brukt for å skape en god følgbarhet i undervisningen, og i forlengelsen av klasseromskommunikasjonen kan elevsamarbeidet gi elevene flere muligheter til å oppleve mening i innholdet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationPED 511
dc.titleElevsamarbeid En sammenliknende casestudie av fire læreres bruk av elevsamarbeid på ungdomstrinnetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber72 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel