Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorKarterud, Stine
dc.date.accessioned2015-09-07T06:17:14Z
dc.date.available2015-09-07T06:17:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/298793
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon- Universitetet i Agder, 2015nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilken betydning avstand til ny E18 har for boligprisene i Askim. For å belyse dette blir det for hver enkelt bolig målt kjøreavstand i meter til nærmeste påkjørsel på motorveien. Det antas at økt kjøreavstand til påkjørsel vil redusere boligprisene ved at E18 gir bedret fremkommelighet til større byer hvor mange har sine arbeidsplasser. På en annen side kan det være en negativ faktor å bo nærme E18 på grunn av økt støy og forurensing. På bakgrunn av dette blir det også målt luftavstand i meter til E18 fra hver enkelt bolig. For å besvare oppgaven på best mulig måte er det samlet inn informasjon om solgte boliger i Askim fra år 2003-2014. Kjøreavstand i meter til nærmeste påkjørsel er inkludert som en kontinuerlig variabel i analysen, mens avstand i meter målt i luftavstand blir kategorisert inn i ulike dummy-variabler. Det endelige datasettet består av 3.546 observasjoner og blir analysert i tre ulike modeller. På bakgrunn av analysen utført i kapittel 6 blir den semi-logaritmiske modellen valgt, den forklarer 77,50 prosent av variasjonen i boligprisene. Den semi-logaritmiske modellen viser en signifikant negativ sammenheng mellom boligpriser og kjøreavstand i meter til nærmeste påkjørsel på motorveien. For hver meter økning i kjøreavstand til nærmeste påkjørsel vil boligprisen bli redusert, dette innebærer at konklusjonen samsvarer med antagelsen. Med samme modell er det også utført en regresjon som kategoriserer avstanden til motorvei målt i luftlinje inn i ulike dummy-variabler for å kunne se om det er negativt å bo nærme motorveien målt i luftlinje i forhold til å bo lenger unna. Analysen viser at boliger som ligger innenfor 500 meter og 501-1000 meter fra motorveien i luftlinje har en lavere pris enn boliger som ligger over 1000 meter unna. Det som er uventet er at boligene som ligger mellom 501-1000 meter unna motorveien i luftlinje har den laveste prisen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleHva betyr avstand til E18 for boligprisene i Askim?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230nb_NO
dc.source.pagenumber117 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record