• Adaptive evaluation tool for eSports athletes 

   Bakke, Elias (Master thesis, 2023)
   ESports has evolved at an exponential rate over the past two decades, and is constantly growing. While a lot of research has been conducted on various aspects of the recent phenomenon, there is still a limited amount of ...
  • Ansattes opplevelse av teknologi: Hvordan ansatte i Grimstad kommune opplever å bruke digitale samhandlingsverktøy 

   Aasen, Karen Elene; Lindesteg, Oda Gyland (Master thesis, 2022)
   Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan kommunalt ansatte opplever å bruke digitale samhandlingsverktøy gjennom å se nærmere på digitale kurs, opplæring og integrering av digitale verktøy. Vi har valgt å ...
  • Ansattes opplevelse av teknologi: Hvordan ansatte i Grimstad kommune opplever å bruke digitale samhandlingsverktøy 

   Aasen, Karen Elene; Lindesteg, Oda Gyland (Master thesis, 2022)
   Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan kommunalt ansatte opplever å bruke digitale samhandlingsverktøy gjennom å se nærmere på digitale kurs, opplæring og integrering av digitale verktøy. Vi har valgt å ...
  • Digital Presentations and Student Active Learning 

   Raugstad, Espen (Master thesis, 2023)
   The use of digital presentation tools such as PowerPoint® in education is ubiquitous. There are, however, issues with these tools: poorly designed slides with too much content, and passive students who have to listen to ...
  • Digitize module-based courses for adults in the healthcare sector 

   Karlsen, Ingfrid Nilsen; Grøgaard, Kelly Martine (Master thesis, 2022)
   E-læring har vist seg å bli en mer populær måte å trene ansatte på på grunn av fleksibiliteten og kostnadseffektiviteten. Det er derfor aktuelt å digitalisere kurs som alltid er tilgjengelig på nett, og som tilbyr konsistent ...
  • Digitize module-based courses for adults in the healthcare sector 

   Karlsen, Ingfrid Nilsen; Grøgaard, Kelly Martine (Master thesis, 2022)
   E-læring har vist seg å bli en mer populær måte å trene ansatte på på grunn av fleksibiliteten og kostnadseffektiviteten. Det er derfor aktuelt å digitalisere kurs som alltid er tilgjengelig på nett, og som tilbyr konsistent ...
  • Distributed Online Course in Game Modification 

   Ridley, Leander (Master thesis, 2023)
   Creation of a online course hosted on the communcation platform Discord about learning game modification skills. The course design is inspired and informed by several theories. The course was tested between two groups of ...
  • Ressursbruk ved spilladapsjon 

   Solberg, Victoria (Master thesis, 2022)
   Å bruke digitale spill i undervisningssammenheng er en økende praksis. At lærere tar de unges fritidsaktiviteter inn i en pedagogisk setting oppleves som å være motiverende og engasjerende for elevene. Likevel er det mye ...
  • Sammenligningsstudie av læringsplattformer 

   Olsen, Tom Lunner (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven omhandler sammenligning av digitale læringsplattformer. Grunnlaget for oppgaven var å utvikle to nettbaserte kurs for Utviklingssenter for sykehjem hjemmetjenester Agder. For å utvikle kursene ble det brukt ...
  • The battle against outsiderness: Translating gamer skills into corporate competencies 

   Øvensen, Elisabeth C. (Master thesis, 2024)
   Dette arbeidet hadde som formål å undersøke mulige løsninger til den økende mengden unge mennesker som faller utenfor arbeidslivet og utdanning. Arbeidet fulgte en pragmatisk og løsningsorientert fremgangsmåte, basert ...