Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorHerregården, Marthe Anker
dc.date.accessioned2015-09-01T08:54:36Z
dc.date.available2015-09-01T08:54:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/298328
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon- Universitetet i Agder, 2015nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å evaluere om en nyutviklet gjennomføringsmodell, Lyngdalsmodellen, tilrettelegger for en vellykket anskaffelsesprosess i tilvirkningsprosjekter i offentlig-privat samarbeid. Modellen ble utviklet ved Universitet i Agder, med et ønske om å finne en modell som øker sannsynligheten for en vellykket prosjektgjennomføring i bygg- og anleggsprosjekter. Ettersom modellen er nyutviklet eksisterer det lite dokumentasjon på om den er en god erstatning for andre modeller. Hensikten med denne oppgaven har derfor vært å gjennomføre en evaluering av modellens virkemidler, med bakgrunn i synspunkter og erfaringer fra sentrale prosjektaktører i et byggeprosjekt i Skien. Siden modellen fortsatt er lite brukt, og prosjektet ikke er ferdigstilt, kan ikke funnene generaliseres. Imidlertid kan funnene gi indikasjoner på i hvilken grad virkemidlene i Lyngdalsmodellen legger til rette for en vellykket anskaffelsesprosess. Oppgaven er gjennomført som et casestudie, med anskaffelsesprosessen i Prosjekt Skien videregående skole som case, og bygger på datainnsamling gjennom observasjon og dybdeintervjuer med aktører fra oppdragsgiver og entreprenører i denne anskaffelsen. Studien viste at Lyngdalsmodellen og dens virkemidler i stor grad la til rette for en vellykket anskaffelsesprosess. Modellens oppfattede effekter har gjennom denne studien vist seg å bidra til en positiv anskaffelse, og være et godt grunnlag for videre prosjektering og utførelse. Anskaffelsen var ikke uten hindringer, da det oppstod en forsinkelse underveis som gikk ut over den opprinnelige tidsplanen for prosessen. Allikevel tyder det på at forsinkelsen ikke var av betydning for at anskaffelsesprosessen i Prosjekt Skien videregående skole i stor grad kan ansees som vellykket. Jeg håper denne masteroppgaven vil være interessant lesing, og at resultatene kan være av interesse for offentlige oppdragsgivere og entreprenører, samt andre interessenter som ønsker et større innblikk i Lyngdalsmodellen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleBruk av Lyngdalsmodellen i offentlige anskaffelser En evaluering av en ny gjennomføringsmodellnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber109 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record