Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Ørjan Leirkjær
dc.contributor.authorMeidell, Mats
dc.date.accessioned2021-09-30T07:43:03Z
dc.date.available2021-09-30T07:43:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationLarsen, Ø.L. & Meidell, M. (2021) Stoler bedrifter mer på sine ansatte under Covid-19? : Fører Covid-19 til at bedrifter med tradisjonell styring beveger seg mot en Beyond Budgeting-filosofi? (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786457
dc.descriptionMaster's thesis in Business administration (BE501)en_US
dc.description.abstractStudien tar for seg endringer av styringssystemet som følge av en krise, noe som det eksisterer lite forskning på fra tidligere. Formålet med vår avhandling er å se hvordan styringssystemet til tradisjonelt styrte bedrifter utvikler seg som følge av Covid-19, og om denne utviklingen resulterer i likheter med en Beyond Budgeting-filosofi. Studiens problemstilling er dermed følgende: Beveger bedrifter med tradisjonell styring seg i retning av en Beyond Budgeting-filosofi som følge av Covid-19?For å besvare problemstillingen, har vi valgt å benytte en kvalitativ studie med et eksplorativt forskningsdesign og digitale dybdeintervjuer. Dette er blitt gjort for å innhente erfaringer og refleksjoner knyttet til utviklingen av styringssystemet i krisen. Det er blitt brukt seks informanter fra to norske selskaper, hvor utvalget består av ledere i ulike posisjoner. Igjennom denne studien har vi bidratt til å vise at bedrifter som styrer etter budsjetter er omstillingsdyktige. Ettersom flere og flere bedrifter opererer i dynamiske omgivelser, bør det bli satt mer fokus på Beyond Budgeting-filosofien og dens kjennetegn–da funnene tyder på at det har fungert godt for de undersøkte bedriftene. I tillegg til disse empiriske bidragene, har vi utarbeidet et teoretisk rammeverk som kan bidra til å avdekke om endringene i styringssystemet har ført til at ledelsen stoler mer på sine ansatte nå under krisen. Dermed belyser denne avhandlingen den andre forutsetningen i tradisjonell styring, som er forsket lite på tidligere. Nøkkelord: Beyond Budgeting, tradisjonell styring, budsjett, styringssystem, tillit, Covid-19.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501en_US
dc.titleStoler bedrifter mer på sine ansatte under Covid-19? : Fører Covid-19 til at bedrifter med tradisjonell styring beveger seg mot en Beyond Budgeting-filosofi?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2021 Ørjan Leirkjær Larsen, Mats Meidellen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.source.pagenumber91en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal