Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBåsen, Erik
dc.contributor.authorPlassen, Eirik
dc.date.accessioned2021-09-30T06:54:12Z
dc.date.available2021-09-30T06:54:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationBåsen, E. & Plassen, E. (2021) Ansattes betydning ved implementering av bedriftens bærekraftsstrategi : En casestudie av to Node bedrifter (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786430
dc.descriptionMaster's thesis in Business administration (BE501)en_US
dc.description.abstractMange bedrifter opplever i dag en forventning, og har et ønske om å endre driften i en mer bærekraftig retning. Dette fører til at bedriftene ofte blir nødt til å utarbeide og implementere en bærekraftsstrategi. Formålet med studien er å gi bedreinnsikt i hvordan ansattes medvirkning, kan være med å påvirke implementeringen av bærekraftsstrategien. Implementeringen av bærekraftsstrategi blir ansett som mer kompleks enn annen implementering, da den omhandler både profitt, miljø og samfunnsaspektet. Medvirkningen av de ansatte kan være avgjørende ved implementeringen, og teori tyder på at valg av ledelsesmodell kan ha en påvirkning på ansattes involvering. Studien gir innsikt i hvilke faktorer som kan påvirke ansattes medvirkning og kan med det ses på som et nyttig bidrag til litteratur om implementering av bærekraftsstrategi. I studien blir det utført en kvalitativ case-analyse av to bedrifter i Node-klyngen, hvor datagrunnlaget er innhentet gjennom intervjuer av ledere, tillitsvalgte og ansatte. Intervjuer ble benyttet ettersom studien ønsker å være utforskende, samt at det var vanskelig å kartlegge hvilke svar de ulike informantene ville gi.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501en_US
dc.titleAnsattes betydning ved implementering av bedriftens bærekraftsstrategi : En casestudie av to Node bedrifteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2021 Erik Båsen, Eirik Plassenen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.source.pagenumber81en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal