Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFolserås, Haakon Olsen
dc.contributor.authorGranhei, Thomas Rølvåg
dc.date.accessioned2021-09-30T06:28:50Z
dc.date.available2021-09-30T06:28:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationFolserås, H.O. & Granhei, T.R. (2021) Hvorfor har Norge bompenger? : En kvalitativ casestudie om hvorfor Norge i større grad bruker bompenger til veiprosjektfinansiering sammenlignet med Sverige, Danmark og Finland (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786423
dc.descriptionMaster's thesis in Business administration (BE501)en_US
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å finne mulige årsaker til «hvorfor Norge i større grad benytter seg av brukerfinansiering i veiprosjektene sine sammenlignet med Sverige, Danmark og Finland». Oppgaven er kvalitativ noe som gjør at hovedkildene for oppgaven er dybdeintervju og litteraturkilder. For å finne svar på hovedproblemstillingen ble det utviklet fire forskjellige hypoteser som er knyttet opp mot geografiske, politiske og økonomiske forskjeller mellom landene. Disse hypotesene er: H1 -I Norge er det er knyttet høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet til finansiering av veiprosjekter med bompenger enn ved kun statlig støtte; H2 -Det er for stor politisk dragkamp om veiprosjektene som fører til økte kostnader og mer bompengefinansiering; H3 -Forskjeller i kostnadene er en årsak til at Norge benytter i større grad brukerfinansiering i veiprosjektene sine; H4 -Bomstasjoner er ikke bare en finansieringskilde for veiprosjekter i Norge, men også en kilde for å redusere CO2-utslippene og for å nå nullvekstmålet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501en_US
dc.titleHvorfor har Norge bompenger? : En kvalitativ casestudie om hvorfor Norge i større grad bruker bompenger til veiprosjektfinansiering sammenlignet med Sverige, Danmark og Finlanden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2021 Haakon Olsen Folserås, Thomas Rølvåg Granheien_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.source.pagenumber110en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal