Show simple item record

dc.contributor.authorAspenes, Kjetil B.
dc.contributor.authorLevang, Gaute A.
dc.date.accessioned2020-09-09T12:34:26Z
dc.date.available2020-09-09T12:34:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationAspenes, K. B. & Levang, G. A. (2020) Kundeutbytte i norske sparebanker : Betyr kundeutbytte noe for kundens lojalitet og valg av bank? (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677077
dc.descriptionMaster's thesis in Business administration (BE501)en_US
dc.description.abstractFormål -Formålet med denne oppgaven er å undersøke om kundeutbytte betyr noe for personersvalg av bank. Kundeutbytte er en overskuddsdisponering som utbetales til kundene. For å besvare problemstillingen,har vi fokusert på ulike former for kundelojalitet og kundetilfredshet. Teori-Det teoretiske rammeverket bygger på teorier om lojalitet, tilfredshet og hvordan praktiseringen av kundeutbytte kan påvirke kundens holdninger til banken sin. Lojalitet og tilfredshet er to teoretiske begreper som hører tett sammen, hvor tilfredshet sammen med personlige byttekostnader er forløpere som leder direkte til lojalitet (Oliver, 1999; Beerli, Martín & Quintana, 2004; Lewis & Soureli, 2006).Metode og utvalg-I denne oppgaven benyttet vi en kvantitativ spørreundersøkelse med respondenter fra Innlandet. Datainnsamlingen resulterte i 194 besvarelser, der 180 av de ble ansett som godkjente og benyttet i våre analyser. Dataene ble analysert ved bruk av krysstabeller, korrelasjonsanalyse, faktoranalyse, t-test og regresjonsanalyse. Vi benyttet også et eksperiment der respondentene ble bedt om å ta stilling til hvilkenbank de ville valgt i en hypotetisk situasjon–en bank med kundeutbytte, og en bank uten kundeutbytte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501en_US
dc.titleKundeutbytte i norske sparebanker : Betyr kundeutbytte noe for kundens lojalitet og valg av bank?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Kjetil B. Aspenes, Gaute A. Levangen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.source.pagenumber104en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal