Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJarlsby, Susann Teresie
dc.date.accessioned2018-10-01T11:13:43Z
dc.date.available2018-10-01T11:13:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565472
dc.descriptionMasteroppgave pedagogikk PED511 - Universitetet i Agder 2018nb_NO
dc.description.abstractNorge bor det ca 21.000 mennesker med utviklingshemming. Deres boforhold og levevilkår endret seg etter at HVPU reformen som startet på 1990 tallet. Gjennom høringer, stortingsvedtak, tilrettelegging, forskning og erfaring blir det forsøkt å bedre deres rett til medbestemmelse, selvbestemmelse, annerkjennelse og brukermedvirkning på egen hverdag i eget liv. Utdannelsen til tjenesteytere som jobber med brukere som er utviklingshemmede viser at det blant annet legges stor vekt på refleksjoner og læring i forhold til etiske verdier og holdninger samt brukerperspektivet til den utviklingshemmede. I midlertid viser det seg at annerkjennelsen av utviklingshemmedes selvbestemmelse, rettigheter og behov ikke alltid er tilstede. Annerkjennelsen av selvbestemmelse, rettigheter og brukermedvirkning kan for eksempel sees i lys av deres egne miljøregler. Til tider kan det se ut til at annerkjennelsen av brukermedvirkning på dette området er fraværende og ikke eksisterende. Formålet mitt med denne undersøkelsen var å se på hvordan miljøterapeuter anvender sine etiske perspektiver i forhold til miljøregler, og hvordan dette påvirker brukeres hverdag, og problemstillingen i denne studie er: "Hvilke etiske perspektiver ligger til grunn når miljøterapeuter anvender miljøregler?" Som tilnærming til dette har jeg gjort en kvalitativ studie hvor jeg intervjuer tre miljøterapeuter og tre brukere som er utviklingshemmed. Informantene jobber eller bor i boliger som bruker miljøregel som et verktøy. For å besvare problemstillingen har jeg, sammen med intervjumaterielet, benyttet meg av teorier og stortingsmeldinger som omhandler etikk, anerkjennelse, læring, erfaring, brukerperspektiv, medbestemmelsesrett, selvbestemmelse og brukermedvirkning. Funnene som jeg fant ut ifra intervjuene viste at det kan se ut som om det er individuelle forskjeller på om informantene som var brukere opplever selvbestemmelse og brukermedvirkning i forhold til egne miljøregler. Det så også ut til å være forskjeller på miljøterapeutenes anvendelse av etiske tankegang og yrkesetikk. Faktorene som indikerer forskjeller på miljøterapeutenes anvendelsen av miljøregler ser ut til å ha innvirkning på brukernes opplevelse av selvbestemmelse og brukermedvirkning. Dette var med på å forme hverdagen ulikt for brukerne. Brukere med utviklingshemmede har behov for opplevelsen av selvbestemmelse og brukermedvirkning i eget liv, men det er ingen selvfølge at de får det.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPED511nb_NO
dc.titleDet handler om å ”Tenke sjæl” : "Hvilke etiske perspektiver ligger til grunn når miljøterapeuter anvender miljøregler?"nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber83 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal