Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHusebø, Trine
dc.contributor.authorStephansen-Smith, Mie
dc.date.accessioned2017-09-08T12:56:41Z
dc.date.available2017-09-08T12:56:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453803
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon BE501 - Universitetet i Agder 2017nb_NO
dc.description.abstractFormålet med oppgaven har vært å forklare overføringen av de 14 ledelsesprinsippene innen Lean til opplevelsesnæringen og samtidig se på hvilke effekter dette kan resultere i. Lean handler om å skape mest mulig kundeverdi med minst mulig ressurser. Dette gjøres blant annet ved å fokusere på flyt, oversiktlige prosesser og kontinuerlig forbedring (Wig, 2013). De 14 ledelsesprinsippene er Jeffrey K. Likers sammenfatning av Lean. Ledelsesprinsippene er delt inn i hovedkategoriene: langsiktig filosofi, riktige prosesser skaper riktige resultater, utvikle ansatte og partnere og løse kontinuerlig grunnleggende problemer, slik at organisasjonens læring fremmes. Hensikten med oppgaven har vært å se hvordan overføringen av ledelsesprinsippene utarbeidet for vareproduksjon kan tilpasses til en ikke-vareproduserende organisasjon. Dette har vi forsøkt å gjøre gjennom intervju av ansatte med lederansvar og observasjon på de ulike arbeidsstedene. Vi har i oppgaven valgt å ha en casebedrift og dette er Kristiansand Dyrepark. Dette har gitt oss mulighet til å gå i dybden og få en god forståelse av organisasjonen. Fordi vi kun har sett på en casebedrift kan ikke funnene generaliseres. Funnene kan imidlertid ses på som en indikasjon på hvordan overføringen kan gjøres og hvilke effekter som kan være mulig å oppnå. Studien viste at de 14 ledelsesprinsippene var mulig å overføre til opplevelsesnæringen. Hovedkategoriene langsiktig filosofi, utvikle ansatte og partnere og løse kontinuerlig grunnleggende problemer fremstår som enklest å overføre. Hovedkategorien riktige prosesser skaper riktige resultater fremstod som mer utfordrende å overføre på bakgrunn av de grunnleggende forskjellene mellom prosessene i vareproduksjon og opplevelsesnæringen. Det har blant annet blitt trukket frem utfordringer med å kontrollere prosessflyten og defineringen av kundeverdi. Allikevel tyder våre funn på at Kristiansand Dyrepark har lykkes med denne overføring. Effektene vi har funnet tendenser til inkluderer blant annet forbedret kommunikasjon, økt bevissthet på egen lederstil og økt fokus på forbedringsforslag fra medarbeiderne.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501nb_NO
dc.titleLeans 14 ledelsesprinsipper i opplevelsesnæringen : En casestudie av Dyreparkennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.source.pagenumberV, 73 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal