Show simple item record

dc.contributor.authorSkeie, Benedikte
dc.contributor.authorTranseth, Marthe
dc.date.accessioned2016-11-04T11:39:02Z
dc.date.available2016-11-04T11:39:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419558
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2016nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å undersøke om innføring av økonomiopplæring i skolen fører til bedre kunnskap, atferd og holdninger til privatøkonomi blant elevene. Manglende finansiell kompetanse kan få store konsekvenser for privatpersoner, og for samfunnet som helhet. Blant annet er stor kredittgjeld og betalingsanmerkninger et økende problem som skaper store kostnader for enkeltpersoner, og for samfunnet. Vi har benyttet en kvantitativ spørreundersøkelse for å kartlegge kunnskapsnivået blant elever i 5. og 9. klasse. For 9. klasse skal vi sammenligne elever som har fått opplæring innen privatøkonomi gjennom ”Økonomi og Karrierevalg”, med elever som ikke har fått slik opplæring. På grunn av begrenset tid, fikk vi ikke et fullstendig utvalg av elever i 5. Klasse. Vi har derfor ikke mulighet til å sammenligne elever som har fått opplæring med elever som ikke har fått opplæring. På bakgrunn av data samlet inn fra elever som har gjennomført opplæringsprogrammet ”Lærepenger”, ønsker vi å se nærmere på elevenes kunnskap, atferd og holdninger. Manglende kunnskap og kompetanse innen privatøkonomi har vært mye diskutert de siste årene. Politikere, forskere, lærere og andre interesserte har vært uenige om fokuset på privatøkonomi i skolen bør økes. Per dags dato får elevene svært begrenset informasjon om økonomiske situasjoner, begreper og teorier i skolen. Hovedansvaret for denne opplæringen ligger hos foreldrene. Vi ønsker i denne utredningen å tilføre ny kunnskap til diskusjonen om privatøkonomi bør bli en større del av pensum i norsk skole. Resultatet av vår undersøkelse viser at opplæring har en positiv effekt på elevenes kunnskapsnivå, og gir elevene selvtillit til å besvare økonomiske spørsmål. Vi har ikke funnet noen umiddelbar endring i elevenes atferd og holdninger i forhold til sparing. Økt forskning på de langsiktige effektene av slik opplæring må til for å gi et endelig svar på slike effekter. På bakgrunn av dette, har vi konkludert med at myndighetene bør øke fokuset på privatøkonomi i læreplanen i norsk skole. Opplæringen bør starte tidligere, være sammenhengende og opprettholdes jevnlig gjennom hele skolegangen. Dette vil bidra til at elevene blir bedre rustet til å innta rollen som selvstendige, økonomiske beslutningstakere i fremtiden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subjectBE501nb_NO
dc.titleØkonomiopplæring i skolen : “Har innføring av privatøkonomiopplæring i skolen de ønskede effektene?”nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber101 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record