Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFredriksen, Kajsa Martine Roaldsdatter
dc.date.accessioned2014-04-09T10:47:35Z
dc.date.available2014-04-09T10:47:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/194166
dc.descriptionMasteroppgave i økonomi og administrasjon - Universitetet i Agder 2013nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar sikte på å undersøke hvilken betydning bybanen i Bergen har hatt på boligprisutviklingen i de nærliggende områdene rundt banens første trasé, Byparken – Nesttun. Innledningsvis presenteres bakgrunnsinformasjon om Bergen, dens bosetningsmønster og arbeidsplasser, samt transportsystemet generelt og bybanen spesielt. Videre følger et kapittel hvor det gis en grunnleggende innføring i økonomisk teori og begreper som benyttes videre i oppgaven. Først presenteres modellen for det urbane tomtemarkedet av Alonso–Muth–Mills og deretter utledes den hedonistiske prisfunksjonen, som beskriver sammenhengen mellom attributter og boligpriser. Hypotesene som ønskes belyst, er formulert avslutningsvis. I det neste kapittelet beskrives fremgangsmåten for datainnsamlingen og hvordan datasettet er bearbeidet. Ulike regresjonsmodeller blir presentert i tillegg til forutsetninger og tester som skal føre for riktig valg av regresjonsmodell. Etter datarensingen endte det totale utvalget av observasjoner på 33 319, hvilke representerer solgte boliger i tidsrommet 1. juni 2004 frem til 1. juni 2013. Disse observasjonene danner grunnlaget for analysen og hypotesetestingen. I analysedelen blir semi-logaritmisk regresjonsmodellen benyttet og viser at samtlige hypoteser er signifikante på en fem prosent nivå. Resultatene som fremtrer i oppgaven stemmer godt med teorien til Alonso–Muth–Mills og den hedonistiske prisfunksjonen. Hypotesene blir testet og det konkluderes med at bybanen har hatt en innvirkning på boligpriser i nærliggende områder.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleBybanens påvirkning på boligpriser i Bergennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber116 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel