Show simple item record

dc.contributor.authorKnutsen, Elsa Marit Aandstad
dc.date.accessioned2012-02-22T10:23:03Z
dc.date.available2012-02-22T10:23:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/139162
dc.descriptionMasteroppgave i pedagogikk- Universitetet i Agder 2011no_NO
dc.description.abstractGjennom kunnskapsløftet fikk vi nye, målstyrte læreplaner i alle fag, men den generelle delen av læreplanen fra 1997 ble stående med sin beskrivelse av menneskenes ulike sider og hvordan sosial og faglig læring skal gå hånd i hånd. I en tid hvor individet står i sentrum, hvor skolen har blitt et instrument for å sikre økonomisk vekst, og det rapporteres om uro og problematferd i skolen, er spørsmålet hvilket fokus skolen har på å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Målet med oppgaven er å rette søkelyset på hva lærere gjør når elever bryter med gjeldende normer og regler, og hvordan lærerne kan bidra til å øke elevenes sosiale kompetanse. For å finne ut hva som skjer i klasserommet knyttet til elvenes atferd og lærernes håndtering av den, ble det gjennomført klasseromsobservasjoner og kvalitative intervju av lærere. Undersøkelsen ble foretatt i videregående skole, nærmere bestemt vg1 Helse- og sosialfag. Analysen redegjør for hendelser som fant sted i klasserommet, og diskusjonen retter søkelyset på hvordan elevene atferd kan være et utgangspunkt for sosial læring. Begrepet sosial læring er her hentet fra konsekvenspedagogikken. Problematferden som ble observert kan karakteriseres som undervisnings- og læringshemmende atferd. Oppgaven konkluderer med at lærere praktiserer forskjellig i forhold til hvilke normer og regler som skal gjelder i klasserommet, og forholder seg ulikt og inkonsekvent til når elever bryter med dem. Lærerens reaksjon på elevenes atferd synes i større grad å være relatert til lærerens oppfattelse av atferden som problematisk for undervisningen eller læringsmiljøet, enn som et ledd i utviklingen av elevens sosiale handlingskompetanse.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationPED 511
dc.titleSosial læring i videregående skole : en kvalitativ undersøkelse av hva lærerne gjør når elevergjennom sine handlinger bryter med gjeldende normer og reglerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283no_NO
dc.source.pagenumber107 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record