Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Inger Johanne
dc.date.accessioned2010-09-15T12:50:47Z
dc.date.available2010-09-15T12:50:47Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/139142
dc.descriptionMasteroppgave i pedagogikk- Universitetet i Agder 2010en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven beskriver en studie som har som mål å kartlegge voksne innvandreres opplevelse av to ulike undervisningsformer ved språkopplæringen. Deltakerne mottar tradisjonell undervisning og en IKT støttet undervisning der dataprogrammet Migranorsk benyttes i tillegg til den tradisjonelle språkopplæringen. Metodene som er benyttet for å innhente informasjon er gruppeintervjuer og en caseundersøkelse med to loggføringsskjemaer. Det overliggende perspektivet i oppgaven er hermeneutisk teori og i teoridelen presenteres denne sammen med læringsteori og mestringsperspektiv. Å lære et nytt språk i et fremmed land er utfordrende og informantene har med sine svar vist at norskopplæringen er et svært viktig mestringsområde, men at det kan være vanskelig å integrere dette mestringsområdet i forhold til andre livsoppgaver de også skal mestre. Resultatene i undersøkelsen gir ikke grunnlag for å si at de to opplæringsformene er bedre eller dårligere enn hverandre langs en sammenlignbar dimensjon. Svarene antyder heller at det handler om to ulike opplæringsformer, som gir ulik tilgang til læring, og som begge har sterke og svake sider som vil appellere ulikt fra person til person.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder, University of Agderen_US
dc.subject.classificationPED 511
dc.titleUnderveis, å lære norsk - en studie av opplevelsen av ulike strategier for norskopplæringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.source.pagenumber106 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record