Show simple item record

dc.contributor.authorSørhaug, Jon Olav
dc.date.accessioned2023-09-28T11:14:31Z
dc.date.available2023-09-28T11:14:31Z
dc.date.created2023-06-21T13:32:12Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationSørhaug, J. O. (2023). Kven er det som skriv no? Aktuelle perspektiv på eit norskfag under press frå digital teknologi. Norsklæreren, 47 (2), 30-37.en_US
dc.identifier.issn0332-7264
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3092688
dc.description.abstractDigitale skriveteknologiar forandrar dei måtane skriving føregår på i dag. Programvarer veks gradvis saman med våre daglege gjeremål. Ettersom norskfaget er ein arena som også omfattar digital teknologi, må ein vente seg at liknande overføringar av arbeid og aktivitetar vil skje også her. Slik den kjente skriveforskaren Steve Graham nyleg har påpeikt, blir både arbeidsmetodar og verktøy for skriveopplæringa påverka av digitale endringar, og på grunn av nytt innhald og nye samarbeidsformer er sjølve forståinga vår av skriving som fenomen og ferdigheit kome i spel. På kva måtar skal vi no forstå skriving? Korleis grip det inn i norskfaget? Det er dei overordna spørsmåla eg ønsker å drøfte i dette essayet. Formålet er ikkje å konkludere i debatten om fagets framtid, men å drøfte moglege inngangar til å forstå kva det er som skjer når vi menneske i aukande grad viklar oss inn i digital teknologi, også i norskfaget.en_US
dc.description.abstractKven er det som skriv no? Aktuelle perspektiv på eit norskfag under press frå digital teknologi.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherFagbokforlageten_US
dc.subjectNorskdidaktikken_US
dc.subjectMother tongue didacticsen_US
dc.subjectSkriveforskningen_US
dc.subjectWriting researchen_US
dc.subjectCollaborative writingen_US
dc.subjectCollaborative writingen_US
dc.subjectKunstig intelligensen_US
dc.subjectArtificial intelligenceen_US
dc.titleKven er det som skriv no? Aktuelle perspektiv på eit norskfag under press frå digital teknologien_US
dc.title.alternativeKven er det som skriv no? Aktuelle perspektiv på eit norskfag under press frå digital teknologien_US
dc.typeEssayen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Nordiske språk: 018en_US
dc.subject.nsiVDP::Nordic languages: 018en_US
dc.subject.nsiVDP::Nordiske språk: 018en_US
dc.subject.nsiVDP::Nordic languages: 018en_US
dc.source.pagenumber30-37en_US
dc.source.volume47en_US
dc.source.journalNorsklærerenen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.cristin2156615
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record