Show simple item record

dc.contributor.advisorSkjølberg, Katja Haaversen-Westhassel
dc.contributor.authorOdland, Stian
dc.date.accessioned2023-09-02T16:23:13Z
dc.date.available2023-09-02T16:23:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:143809986:9744362
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3087168
dc.description.abstractDemokrati- og medborgerskapsbegrepet er i vinden gjennom innlemmelsen av det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap i LK20. Formålet med denne oppgaven er å belyse hvilke oppfatninger av demokrati og medborgerskap som kommer til syne i læreplaner i samfunnsfag fra grunnskole til videregående, og hvordan dette har utviklet seg fra M74 til dagens læreplan LK20. Denne oppgaven tar utgangspunkt følgende problemstilling: «Hvilke oppfatninger av demokrati og medborgerskap kommer til uttrykk i de ulike læreplanene i samfunnsfag fra M74 til LK20?» Oppgaven er en innholdsanalyse av læreplanene i samfunnsfag hvor jeg tar for meg hver enkelt læreplan og analyserer hvilke demokrati- og medborgerskapsoppfatninger som kommer til uttrykk. Analysen bygger på de fire teoretiske begrepene deltaker-, deliberal-, liberal- og radikal demokratioppfatning utviklet av Solhaug (2021). Tidligere forskning på læreplaner har ikke brukt radikal demokratioppfatning siden begrepet nylig ble utviklet av Solhaug. Analysen er gjennomført med å systematisk gjennomgå Generell del/Overordnet del og kompetansemålene i samfunnsfag fra M74 til LK20. I analysen leter jeg etter ord og begreper som passer inn i de ulike oppfatningene og kategoriserer læreplanene ut ifra antall funn av hver oppfatning. Funnene i oppgaven viser en utvikling fra synet på demokrati og medborgerskap som felleskap og plikt i M74, til demokrati og medborgerskap som rettigheter og individorientert i LK06 og LK20. Felleskap og plikt faller inn under en deltaker- og deliberal demokratioppfatning, mens rettigheter og individorientering fall inn under en liberal demokratioppfatning. Oppgaven viser at radikal demokratioppfatning er til stede i alle læreplanene, men oppfatningen får et økt fokus i LK20, spesielt i delen Om faget. Kritisk tekning og respekten for andres meninger trekkes fram som begreper som preger Om faget. Endringen i Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 gjør at kompetansemålene skal ses i lys av resten av læreplanen. Basert på funnene i LK20 kategoriseres Om faget med en radikal oppfatning og kompetansemålene med en liberal oppfatning og dermed har LK20 en liberal og radikal demokratiprofil. Nøkkelord: Demokrati og medborgerskap, læreplan, radikal demokratioppfatning
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleDemokrati og medborgerskap, begrepenes utvikling i læreplanen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record