Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Nils Kristian
dc.contributor.advisorRaen, Kristina Markussen
dc.contributor.authorAagaard, Henrik
dc.date.accessioned2023-06-29T16:23:55Z
dc.date.available2023-06-29T16:23:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:143765519:36812192
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074489
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler programmeringsoppgavers krav, relasjoner og programmeringskonsepter i matematikklæreverk fra forlagene Aschehoug, Cappelen Damm og Gyldendal på 5. trinn. Studien har sitt utgangspunkt i Fagfornyelsen hvor programmering ble innbakt i matematikkfaget, og har som mål å svare på følgende tre forskningsspørsmål: 1. Hvilke krav stiller programmeringsoppgaver til elever i oppdaterte matematikklæreverk for 5. trinn? 2. Hvordan ser relasjonen mellom matematikk og programmering ut i programmeringsoppgaver i oppdaterte matematikklæreverk for 5. trinn? 3. I hvor stort omfang jobber elevene med variabler, vilkår og løkker i programmeringsoppgaver i oppdaterte matematikklæreverk for 5. trinn? For å besvare disse, har jeg gjennomført en kvalitativ innholdsanalyse, hvor analyseverktøyet baserer seg på teoretiske rammeverk. «Krav» er i denne masteren oppgavens «kognitive krav» og «løsningsmal-relasjon». Rammeverket for «kognitive krav» er lånt fra Smith og Stein (1998) og vurderer de kognitive utfordringene en oppgave stiller til elevene, mens rammeverket for «løsningsmal-relasjon» er lånt av Jäder et al. (2020) og vurderer i hvilken grad en kan ta i bruk løsningen fra tidligere oppgaver eller eksempler til å løse den aktuelle oppgaven. «Relasjon mellom matematikk og programmering» beskrevet i Kilhamn et al. (2021), ses i denne masteroppgaven som hvorvidt oppgaven legger opp til å hovedsakelig arbeide med programmering, eller om programmering brukes for matematikkens skyld. Denne masteroppgaven vurderer også «krav og relasjoner» opp mot algoritmisk og matematisk tenking, samt problemløsing og utforsking. Resultatene fra analysen viser signifikante forskjeller blant forlagenes læremidler, med tanke på hvilke krav programmeringsoppgavene stiller. Læremidler med oppgaver som stiller «høye krav» har også blitt vurdert til å legge til rette for problemløsing og kognitiv kompleks tankegang i større grad enn læremidler med oppgaver som stiller «lave krav». Når det gjelder oppgavenes relasjon mellom matematikk og programmering, viser resultatene små variasjoner blant forlagenes læremidler, hvor de fleste oppgavene hovedsakelig har «fokus på programmering». Derimot er det betydelig variasjon blant forlagenes læremidler når det gjelder hvilke programmeringskonsepter oppgavene legger opp til at elevene skal jobbe med.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleProgrammeringsoppgaver i matematikk-læremidler på 5. trinn
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record