Show simple item record

dc.contributor.advisorHaaversen-Westhassel Skjølberg, Katja
dc.contributor.authorLaursen, Ingrid
dc.date.accessioned2022-12-07T17:25:21Z
dc.date.available2022-12-07T17:25:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:110161899:22531829
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3036595
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Denne masteroppgaven undersøker fremstillingen av 22. juli i et utvalg undervisningsressurser, og hvordan disse kan fungere som et bidrag til fagets forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Problemstillingen er som følger: Hvordan blir 22. juli operasjonalisert i ulike undervisningsressurser i samfunnsfag, og hvordan kan disse fungere som et bidrag til fagets forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme? Utvalget i studien består av to digitale undervisningsressurser, 22. juli-senteret og Dembra, samt kapitler i to lærebøker, Arena 8 og Arena 10. Datamaterialet er analysert gjennom en kvalitativ innholdsanalyse. Studiens teorigrunnlag er demokratisk medborgerskap, kritisk tenkning, og historieformidling og historiebevissthet. Slik det fremkommer i undervisningsressursene blir terrorhendelsene 22. juli nyansert i ulik grad, noe som påvirker muligheten til å etablere uenighetsfellesskap i klasserommet. Det er allikevel flere av undervisningsressursene som fremmer klasseromsdiskusjoner, hvor elevene får mulighet til å utforske mulige årsaker til terrorangrepene i et konstruktivt samspill med andre. Noen av undervisningsressursene forsøker å utvikle elevens empati ved å benytte perspektivtaking som metode. Her blir personlige beretninger fra Utøya 22. juli 2011 inkludert. Kritisk tenking gjennom refleksjon og diskusjon, samt kildekritiske ferdigheter blir også fremmet i flere av undervisningsressursene. Elevene blir utfordret til å stille seg kritisk til kilder som forsøker å fortelle noe om terrorhendelsene 22. juli 2011. Et fåtall av undervisningsressursene fokuserer på å skape en sammenheng mellom fortid, nåtid og fremtid, slik det fremkommer i historiebevissthetsbegrepet. Et særlig fremtredende funn er undervisningsressursenes manglende fokus på begrepsforklaringer og begrepsforståelse.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.title22. juli-undervisning som forebyggende tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record