Show simple item record

dc.contributor.advisorErtzeid, Ingrid Elisabeth
dc.contributor.authorRognlid, Stine
dc.date.accessioned2022-12-07T17:24:43Z
dc.date.available2022-12-07T17:24:43Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:109925905:21505485
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3036552
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven har vært å forsøke å belyse hvordan lærere og elever forholder seg til den digitale utviklingen i skolen. Bakteppet til oppgaven er basert på Kristiansand kommunes strategiplan for digitalisering i skolen, der de skriver at de ønsker heldigital skole. Masteroppgaven har forsøkt å svare på problemstillingen: hvorfor innføre heldigital skole, og hva er implikasjonene som kan oppstå ved å kun bruke digitale læremidler i norskundervsiningen? For å besvare problemstillingen har jeg tatt i bruk metodetriangulering. Jeg har gjennomført kvalitative intervju av tre norsklærere på mellomtrinnet for å få svar på hvordan de forholder seg til det digitales inntog i skolen, og hvordan digitale læremidler har påvirket norskundervisningen. Jeg har også gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse med elever i 6.klasse for å finne ut av elevenes tanker om heldigital skole, og om de føler de lærer mest av å lese papir eller skjerm. Et viktig funn i denne oppgaven er at mesteparten av forskningen viser at lesing på skjerm, og skriving på tastatur ikke gagner alle. Det er også interessant at lærerne har liten påvirkningskraft på hva som tas i bruk i skolen, i tillegg til at veldig mange av elevene mener de blir latere når alt er digitalt.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.title"Vi blir forferdelig late når alt er på Chromebook" En kvalitativ og kvantitativ undersøkelse om heldigital norskundervisning.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record