Show simple item record

dc.contributor.advisorHunnes, John Arngrim
dc.contributor.authorPrakash, Tejeshwar
dc.contributor.authorDang, Tan Duy
dc.date.accessioned2022-08-05T16:23:22Z
dc.date.available2022-08-05T16:23:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:110159342:21319152
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010418
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDagens samfunn står overfor store klima- og samfunnsutfordringer hvor det forventes at alle parter tar sitt ansvar for å bidra med å løse disse. Særlig er det økte forventninger fra ulike interessentgrupper til at selskaper viser til hvordan de bidrar til å løse disse problemene. Selskapenes åpenhet og transparens angående deres bærekraftsarbeid vil derfor være et viktig bidrag knyttet til å bli et bærekraftig samfunn, samtidig som det kan skape et fremtidig konkurransefortrinn for virksomhetene. Denne studien utforsker bærekraftsarbeidet til børsnoterte selskaper på Oslo Børs. Formålet med studien har vært å se på sammenhengen mellom fokusområdene til selskapene i forbindelse med bærekraftsmålene, i hvor stor grad de har integrert dette i den overordnede selskapsstyringen og til slutt hvordan de har presentert progresjonen av målene i selve rapporteringen. Studien har basert seg på en kvalitativ analyse hvor dataen har bestått av offentliggjort informasjon fra blant annet selskapenes bærekraftsrapporter, årsrapporter og nettsider. Videre har studien bestått av et utvalg, OBX-indeksen, for å potensielt kunne generalisere funnene til de andre selskapene på Oslo Børs. Samlet sett kan funnene fra studien derfor bidra til å opplyse og vise hvordan selskapene bidrar til å oppfylle målene. Resultatene viser at flertallet av selskapene har vurdert minst ett av FNs bærekraftsmål som vesentlig for sitt selskap. Dette kan gi antydninger til at utvalget har hensyntatt bærekraftsmålene på alvor. Likevel viser funnene at selskapene totalt sett ikke lykkes med å integrere fokusområdene i den overordnede selskapsstyringen. Kun er et fåtall av virksomhetene har lykkes med å gjenspeile samme fokusområde i både formål, visjon og selskapsstrategi. Avslutningsvis presenterte funnene at flertallet av selskapene har definert minst en eller flere KPIer i rapporteringen for å vise til selskapenes bærekraftsarbeid og progresjonen knyttet til dette arbeidet. Fokusområdene som selskapene anser som vesentlige og KPIene presentert samsvarer til en viss grad. Funnene viser at det er bærekraftsmål 13: stoppe klimaendringene som går igjen blant selskapenes fokusområder og i rapporteringen. I forbindelse med de resterende bærekraftsmålene, viser resultatene at det kun er et fåtall som rapporterer progresjon på disse. Samlet sett viser resultatene at selskapene fortsatt har forbedringspotensiale knyttet til å integrere bærekraftsmålene i den overordnede selskapsstyringen og i rapporteringen.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleHvordan bidrar selskapene på OBXindeksen til å oppfylle FNs bærekraftsmål?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record