Show simple item record

dc.contributor.authorBarken, Monica Endresen
dc.date.accessioned2015-09-18T06:45:49Z
dc.date.available2015-09-18T06:45:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300663
dc.descriptionMasteroppgave pedagogikk- Universitetet i Agder, 2015nb_NO
dc.description.abstractProsjektets bakgrunn: Dagens næringsliv er i stadig endring på bakgrunn av sterkere globalisering og internasjonal konkurranse. Som en følge av dette vil organisasjonen gjennomgå endringsprosesser, som outsourcing. Disse endringene har satt fokus på effektivitet og konkurranse, som kan gå på bekostning av fokusetpå mennesket. Dette kan ha innvirkning på arbeidstakers opplevelse av sosial støtte og kompetanseutvikling, noe som er fokuset i denne studien. Hensikt og problemstilling: Hensikten med studiener å innhente kunnskap om arbeidstakers opplevelser, erfaringer og tanker om sosial støtte og kompetanseutviklingfor trivsel på arbeidsplassen.Problemstillingen er: «Hvordan opplever arbeidstaker sosial støtte og kompetanseutvikling for trivsel på arbeidsplassen?»HvorvidtHRM og ledelsebidrar til sosial støtte og kompetanseutvikling på arbeidsplassen, er sentralt i henhold til problemstillingen. Utvalg og metode: Åtte individuelle intervjuer, fordelt på to avdelinger,ble utført. Deltakerne var arbeidstakere ansatt i en industri-og service organisasjon. Det empiriske materialet ble analysert ved kvalitativ innholdsanalyse, inspirert av hermeneutikk. Resultater: Studienviser at arbeidstakerne opplevde arbeidshverdagen sin som utfordrende, på bakgrunn av effektivitet, manglende sosial støtte fra ledelsen, samt manglendefokus på kompetanseutvikling. Fem temaer beskriver studiens hovedfunn: Fra brikke til ressurs, effektivitet som kilde til usikkerhet, en usynlig leder –på godt og vondt, når kompetansen tørker ut og en kultur for klapp på skuldra. Konklusjon: Gjennom analyse og diskusjon fremtrer behovet for sosiale relasjoner som en form for sosial støtte, samt opplevelsen av mestring gjennom kompetanseutvikling. Dette oppleves som avgjørende for trivsel på arbeidsplassen.HRM og ledelse er direkte påvirkende iorganiseringenav og tilretteleggingfor et sosialt miljø og mestring. Nøkkelord: Sosial støtte, kompetanseutvikling, trivsel, Human Resource Management, ledelse, arbeidstaker, organisasjon, verdiskaping.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationPED 511
dc.titleFra brikke til ressurs En kvalitativt studie om arbeidstakers opplevelse av sosial støtte og kompetanseutvikling for trivsel på arbeidsplassennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber87 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record