Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEide, Marte Lande
dc.date.accessioned2015-09-18T06:21:40Z
dc.date.available2015-09-18T06:21:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300655
dc.descriptionMasteroppgave pedagogikk- Universitetet i Agder, 2015nb_NO
dc.description.abstractStadig flere jenter søker seg til karriererettede utdanninger. Mye tyder på at kvinner har begynt å ta igjen mennene når det gjelder ambisjoner med tanke på lønn og posisjoner i arbeidslivet, som da gjør at unge jenter gjør seg mer og mer gjeldene i de høyere utdanningene (Bergersen, 2011). Hva er det som driver disse jentene inn i slike karriererettede studier, og hvorfor er høy lønn og status i arbeidslivet og livet generelt blitt så viktig? Med utgangspunkt i dette vil denne studien prøve å skape en større forståelse rundt hvilke identitetsprosesser som kan knyttes til unge jenters valg av karriererettede studier. Studien har en kvalitativ tilnærming, der kvalitativt forskningsintervju blir brukt som metode for datainnsamling. Utvalget denne undersøkelsen er basert på består av åtte jenter i alderen 20 til 25 år som tar utdannelse som i dag blir sett på som svært karriererettet. Med utgangspunkt i at jeg er opptatt av å forstå hvilke identitetsprosesser som kan knyttets til mine informanters valg av studier, er det de historiene de forteller som blir viktig i denne undersøkelsen. Ettersom det er historiene informantene forteller som er viktig blir en narrativ tilnærming brukt som forskningsdesign. Jeg presenterte hver informant med en detaljert beskrivelse slik at leseren skal få en større forståelsen av hvem jentene i denne undersøkelsen er. Undersøkelsen springer ut i fra et hermeneutisk fenomenologisk ståsted med fokus på opplevelser, tanker og erfaringer. Undersøkelsen bygger også på et sosialkonstruktivistisk syn som har fokus på språkets viktige rolle for produksjon av kunnskap og mening ( Thagaard, 2013). Teorier jeg legger til grunn for å forstå jentenes narrativer er teorier som omhandler blant annet identitet, kjønn og identitet og individualisering. Karrierebegrepet og karriere før og nå vil også være en del av denne oppgaven. I undersøkelsens analysekapittel blir mine informanters ulike erfaringer, tanker og opplevelser som omhandler temaer rundt den karriererettede utdannelsen de tar presentert. Med utgangspunkt i det analyserte materialet har jeg skissert opp tre meningssammenhenger som jeg opplever er særlig fremtredende. Disse meningssammenhengene blir sett i lys av tre ¨jentetyper¨ som jeg har funnet grunnlag for å konstruere på basis av datamaterialet mitt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationPED 511
dc.title¨Fordi jeg har lyst til å være flink¨ En kvalitativ undersøkelse av identitetsprosesser knyttet til unge jenters valg av karriererettede studiernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Women's and gender studies: 370nb_NO
dc.source.pagenumber89 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel