Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorNilsen, Regine Marie
dc.date.accessioned2015-09-07T07:59:51Z
dc.date.available2015-09-07T07:59:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/298854
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon- Universitetet i Agder, 2015nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne masterutredningen har vært å peke på mulige forklaringer til lønnsomhetsforskjeller i norske, mellomstore sparebanker. Dagens konkurransesituasjon for sparebankene preges av en moderat konkurranseintensitet, og lønnsomheten er generelt sett god. Nye kapitalkrav har også trådt i kraft og påvirket bransjen. Studieobjektet i oppgaven har vært mellomstore sparebanker. Disse bankene har blitt valgt ut med en mediantilnærming og har gjennomsnittlig forvaltningskapital på mellom 2549 og 3259 millioner kroner. Tidsmessig er det perioden 2011-2013 som har vært betraktet. Konkurransesituasjonen til sparebankene har vært studert og mulige forklaringsfaktorer på lønnsomhet har blitt kartlagt. Innbyrdes sammenhenger mellom faktorene, i tillegg til sammenhenger mellom faktorene og lønnsomhets- og effektivitetsmål har deretter blitt analysert. Oppgaven har vært inspirert av tidligere studier som betrakter banker og lønnsomhet. Gjennom et fokus på mellomstore sparebanker, søker utredningen å avdekke hvorvidt funn er konsistente med en studie som tar for seg store sparebanker. Hovedfunn fra oppgaven er at for mellomstore sparebanker har antall filialer en positiv innvirkning på lønnsomhet. En lav eller medium markedskonsentrasjon synes derimot å ha en negativ innvirkning. Hva kostnadseffektiviteten angår, hadde denne tydelig og positiv sammenheng med utnyttelsen på humankapitalen. Det var også tre tydelige sammenhenger faktorene i mellom. Gjennomsnittlig forvaltningskapital, brutto utlån og antall filialer samvarierte i betydelig grad. Videre er klart at det eksisterer et forhold mellom antall filialer og kapasitetsutnyttelse. Et signifikant forhold mellom produktspekter og alliansemedlemskap forelå også.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleLønnsomhet i norske mellomstore sparebanker En studie av lønnsomhetsforskjellernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.source.pagenumber130 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record