Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorAdauto Yance, Joel
dc.date.accessioned2015-09-01T08:17:14Z
dc.date.available2015-09-01T08:17:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/298317
dc.descriptionMasteroppgave økonomi og administrasjon- Universitetet i Agder, 2015nb_NO
dc.description.abstractInteressen for innovative styringssystemer har økt som et resultat av både sterkere konkurranse og teknologisk utvikling i markedet. For å tilpasse seg til det nye markedet, har mange organisasjoner tatt i bruk de nye styringssystemene som balansert målstyring, aktivitets basert kalkyle og Beyond Budgeting for å nevne noen. Det er også organisasjoner som fortsatt ikke bruker innovative styringssystemer. I dette studiet har vi analysert hvorfor noen organisasjoner tar i bruk innovative styringssystemer, mens andre ikke gjør det. Studiet ser på topplederes kjennetegn og betingende variabler (strategi og historisk resultat), som er en årsak for bruk av innovative styringssystemer. Det ble lagt til grunn ni forskjellige innovative styringssystemer. Informasjonen om topplederes bruk av de ni innovative styringssystemer ble hentet inn ved bruk av spørreundersøkelse som ble sendt på epost. Resultatene viste at innovative styringssystemer ble brukt i noen grad av forskjellige hoteller. Verktøyet som ble brukt mest var totalkvalitetsledelse, mens ikke-finansielle målstyring var det verktøyet som ble brukt minst blant hotellene. Det ble utført faktoranalyse av de ni innovative verktøy, hvor vi fikk fire forskjellige faktorer kalt: MCS1, MCS2, MCS3 og BB. MCS3 som bestod av BSC og target costing, ble fjernet i analysedelen fordi det var ikke reliabel nok. ABC ble også fjernet fordi det hadde sterk ladning både på MCS3 og BB, noe som ikke er ønsket. Hypotesetestingen viser at topplederes kjennetegn, strategi og historisk resultat er viktige faktorer for å forklare bruk av innovative styringsverktøy. Noen hypoteser er støttet under faktorene, mens andre er ikke det. Det viser at utforming av faktorer påvirker våre resultater. Det er også vist at topplederes kjennetegn forsterker effekten av strategi og historisk resultat på bruk av innovative styringsverktøy. Noe som danner interaksjonseffekt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classification
dc.subject.classificationBE 501
dc.titleBruk av innovative styringssystemer. Topplederes kjennetegn og valg av innovative styringssystemer i norske hoteller.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber112 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel