Show simple item record

dc.contributor.authorWendel, Eirik Almås
dc.contributor.authorNossen, Håkon Noraker
dc.date.accessioned2021-09-30T09:53:46Z
dc.date.available2021-09-30T09:53:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationWendel, E.A. & Nossen, H.N. (2021) Verdsettelse av Nel ASA (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786533
dc.descriptionMaster's thesis in Business administration (BE501)en_US
dc.description.abstractI denne masteroppgaven gjennomfører vi en fundamental verdsettelse av Nel ASA. Innledningsvis i oppgaven gjennomføres det en analyse av selskapets strategiske posisjon gjennom en strategisk analyse. Videre undersøkes selskapets historiske regnskapsinformasjon ved å sammenligne finansielle nøkkeltall mot representative konkurrenter. Funnene i den strategiske analysen og regnskapsanalysen benyttes deretter for å predikere fremtidsregnskapet til Nel. Fremtidsregnskapet benyttes deretter til en fundamental verdsettelse, for å estimere egenkapitalverdien og aksjekursen til Nel ASA per 31.12.2020. Problemstillingen i denne masteroppgaven defineres derfor som: “Hva er estimert egenkapitalverdi og aksjepris for Nel ASA per 31.12.2020?”Nel ASA er en stor aktør innen hydrogenteknologi, og spesialiserer seg på produksjon, oppbevaring og distribusjon av hydrogen (Nel ASA, 2021a). Den 31.12.2020 var selskapets aksjekurs på NOK 28,96 per aksje (Euronext, 2021a). Den pålydende markedsverdien på egenkapitalen var derfor på NOK 40 769 815 252. Selskapets markedsverdi har økt betraktelig de siste årene, selv om selskapet har levert negative driftsresultater siden oppstart. Det har derfor vært interessant å verdsette Nel for å se på de bakenforliggende årsakene til aksjemarkedets prising av selskapet per 31.12.2020. Vi har i denne oppgaven kommet frem til en estimert egenkapitalverdi på NOK 27 867 911 550, og et aksjekursestimat på NOK 19,80 kroner per aksje. Vi utleder videre en handelsstrategi, hvor vi anbefaler en hold strategi dersom aksjen handles på +/- 20% av aksjekursestimatet, i intervallet [NOK 15,84 , NOK 23,76]. Nels aksjekurs per 31.12.2020 handles utenfor vårt estimerte intervall (Euronext, 2021a) og medfører at vi derfor kommer med en salgsanbefaling på aksjen per 31.12.2020.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501en_US
dc.titleVerdsettelse av Nel ASAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2021 Eirik Almås Wendel, Håkon Noraker Nossenen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.source.pagenumber167en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal