Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLunde, Kristine
dc.contributor.authorRingsbye, Mikal
dc.date.accessioned2021-09-30T08:27:35Z
dc.date.available2021-09-30T08:27:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationLunde, K. & Ringsbye, M. (2021) Beyond Budgeting i bransjen: Informasjon og Kommunikasjon (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786479
dc.descriptionMaster's thesis in Business administration (BE501)en_US
dc.description.abstractI moderne tid har budsjetter mottatt utbredt kritikk hvor de kritiseres for å bidra med lite styringsrelevant informasjon, de er tidkrevende og lite tilpasningsdyktige. Flere kritikere foreslår radikal endring ved å forkaste budsjettene fullstendig, mens andre ser nytteverdien av budsjetter og komplementerer bruken av budsjetter med alternative styringsverktøy. I 2003 ga Hope & Fraser (2003) ut boken “Beyond Budgeting -How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap”. Beyond Budgeting er en dynamisk styringsmodell som sikter etter å forkaste tradisjonell budsjettstyring ved å desentralisere beslutningsmyndighet, ansvarliggjøre ansatte og tilby en adaptiv tilnærming til verdiskapning. Formålet med denne oppgaven er å undersøke utbredelsen av Beyond Budgeting i en spesifikk bransje i Norge. Oppgaven undersøker fordelingen og bruk av styringsverktøy i bransjen, holdninger til budsjettkritikken og om dette viser indikasjoner på en Beyond Budgeting tankegang hos virksomhetene, hvor delegert beslutningsmyndigheten er hos virksomhetene samt hvordan Covid-19 pandemien har påvirket bruken av styringsverktøy. Oppgaven skal derfor besvare følgende problemstilling:“Hvor utbredt er Beyond Budgeting i bransjen informasjon og kommunikasjon, og har dette endret seg som et resultat av covid-19 pandemien?”en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501en_US
dc.titleBeyond Budgeting i bransjen: Informasjon og Kommunikasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2021 Kristine Lunde, Mikal Ringsbyeen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.source.pagenumber131en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal