Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Sebastian Brenne
dc.contributor.authorGran, Lars Melhuus
dc.date.accessioned2021-09-30T07:34:19Z
dc.date.available2021-09-30T07:34:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationJohansen, S.B. & Gran, L.M. (2021) Samfunnsøkonomisk analyse av AKT Svipp : en kartlegging av gevinster knyttet til pilotprosjektet AKT Svipp (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786454
dc.descriptionMaster's thesis in Business administration (BE501)en_US
dc.description.abstractI denne masteroppgaven er det gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av AKT Svipp, som er en ny samkjøringstjeneste fra Agder kollektivtrafikk (AKT). Vi har vurdert nytten til tiltaket opp mot kostnaden, og sammenlignet det med nullalternativet som representerer situasjonen der tiltaket ikke eksisterer. Innen samfunnsøkonomiske analyser stilles det strenge krav til kvaliteten ved prosessene rundt samfunnsprosjekter, som har gjort at staten har utarbeidet en veileder de krever man skal følge. Oppgaven tar dermed utgangspunkt i veilederen fra direktoratet for økonomistyring. Innledningsvis vil vi introdusere tiltaket i dagens situasjon og problemstillingen rundt tiltaket. Underveis i oppgaven vil vi også anvende relevant metodikk og teori som blir benyttet for å besvare problemstillingen. I metodedelen vil valg av metodikk, datagrunnlag og litteratur bli presentert. Teoridelen vil inneholde teoriene som ble brukt for å utføre lønnsomhetsberegningene som er relevante for analysen. Deretter blir funnene presentert i analysedelen av oppgaven, som har blitt uthentet ved hjelp av en kostnads- og nytteanalyseen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501en_US
dc.titleSamfunnsøkonomisk analyse av AKT Svipp : en kartlegging av gevinster knyttet til pilotprosjektet AKT Svippen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2021 Sebastian Brenne Johansen, Lars Melhuus Granen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.source.pagenumber95en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal