Show simple item record

dc.contributor.authorElvebråten, Emilie Holman
dc.date.accessioned2021-02-10T07:47:53Z
dc.date.available2021-02-10T07:47:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationElvebråten, E.H. (2020) Student + Praksisveileder = Læring : En kvalitativ studie om studentenes opplevelse av praksisveilederes påvirkning på egen læring i praksis. (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2727042
dc.descriptionMaster's thesis in Sociology and social work (ME522)en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven skildrer sosionomstudenters opplevelse av læring i praksis, og praksisveilederes betydning for deres læring. Fokuset rettes derfor mot studentenes oppfatning, og maler et bilde over hvilke aspekter de tenker har vært essensielle i deres praksisperiode. Oppgavens empiri er basert på to fokusgruppeintervjuer med tre studenter i den ene gruppen og fire studenter i den andre. Disse, totalt syv, studentene har bidratt til å tydeliggjøre hvilke faktorer som er viktige hos praksisveiledere for å fremme studentenes læring i praksis, samt hva som kan fungere som hinder. Hensikten med oppgaven er å belyse nettopp disse aspektene, og for å bidra med viktige funn rundt dette temaet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME522en_US
dc.titleStudent + Praksisveileder = Læring : En kvalitativ studie om studentenes opplevelse av praksisveilederes påvirkning på egen læring i praksisen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Emilie Holman Elvebråtenen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.source.pagenumber119en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal