Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGilje, Karl Åge
dc.date.accessioned2021-02-05T09:27:42Z
dc.date.available2021-02-05T09:27:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationGilje, K.Å. (2020) Er det forskjell mellom verditakst utarbeidet i forbindelse med kommunal eiendomsskatt og markedsverdi? Hva kan forklare eventuelle forskjeller? (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2726356
dc.descriptionMaster's thesis in Business administration (BE501)en_US
dc.description.abstractDet finnes to metoder for å beregne den estimerte markedsverdien: Statistisk Sentralbyrås (SSB) metode og kommunenes egne metoder. Metoden utarbeidet av SSB er forøvrig den samme som benyttes av Skatteetaten til å beregne formuesverdi på bolig. Kommunene velger selv hvilken takseringsmetode de benytter seg av, og om de skal innføre eiendomsskatt i kommunen eller ikke. I oppgaven har jeg valgt å undersøke én bestemt kommune, Haugesund kommune, i tidsperioden 1.1.2017-01.01.2020. Haugesund kommune benytter SSBs metode for beregning av estimert markedsverdi på bolig. Det er altså denne modellen, og taksten den kom frem til, som i oppgaven blir sammenlignet med de omsatte boligene for den aktuelle tidsperioden. Oppgaven bygger på sentral eiendomsteori som beskriver hvordan boligprisene påvirkes av ulike boligattributter. Teorien blir brukt som grunnlag i mitt utvalg av boligattributter som jeg mente kunne påvirke boligprisene i Haugesund. Disse boligattributtene blir deretter benyttet i en regresjonsanalyse, slik at jeg fikk laget en boligprismodell som forklarer hvor mye hver enkelt boligattributt påvirker de faktiske boligprisene i Haugesund. Jeg har ved hjelp av en kvantitativ tilnærming, bruk av sekundærdata, og analyser i statistikkprogrammet JASP kommet frem til at boligattributtene som påvirker prisene i Haugesund, som ikke er inkludert i SSBS metode, er avstand til sentrum, eierform, tomteareal og boligalder. Resultatene taler for at det er forskjell mellom den estimerte markedsverdien som er beregnet av SSB, og den faktiske markedsverdien boligen er omsatt for i Haugesund. Oppgaven konkluderer med at variablene som er inkludert i min boligprismodell, som ikke er inkludert i SSBs metode, er en av årsakene til at det er forskjell mellom estimert markedspris og den faktiske markedsprisen for bolig i Haugesund.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE501en_US
dc.titleEr det forskjell mellom verditakst utarbeidet i forbindelse med kommunal eiendomsskatt og markedsverdi? Hva kan forklare eventuelle forskjeller?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Karl Åge Giljeen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.source.pagenumber101en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal